Hopp til innhold

Litterære tekster

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære

Salmen ”Herre Gud, ditt dyre navn og ære” ble skrevet i 1698. Den egentlige tittelen er "Helliget vorde ditt navn". Salmen skal forklare og utdype andre linja i den kristne bønnen Fadervår: "La ditt navn holdes hellig".

Teksten er en del av samlinga Katekismus-Sange. Disse sangene var tenkt for bruk i menigheten. De forklarer Martin Luthers lille katekisme, som er ei kortfatta framstilling av den kristne troslæra.

Helliget vorde ditt navn (utdrag)

1

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære
Over verden høyt i savn må være,
Og alle sjele, og alle trelle,
Og hver geselle de skal fortelle
Din ære.

Ordforklaringer
 • høyt i savn berømt, respektert
 • sjele sjeler; her: synonym for "mennesker"
 • alle trelle alle sliterne, alle som må jobbe hardt fysisk
 • geselle handverkssvenn

3
Om seg folk anstille vil så slemme,
Guds navn slett å tie still og glemme,
Så skal dog stene og tørre bene
Ei være sene hans navn det rene
å fremme.

Ordforklaringer
 • anstille seg oppføre seg
 • slem ille, ikke bra
 • ei ikke
 • slett å tie still og glemme rett og slett å tie stille om og glemme

 • ren her: uten synd
 • å fremme å få fram, å løfte fram

4

Ja før Gud sin ære skal forlise,
Før skal hav og grommen hval ham prise,
Samt og tanteien, som løper leien,
Stenbit og seien og torsk og skreien.
Og nise.

Ordforklaringer
 • forlise miste
 • grummen farlig, glupsk
 • tanteien mest sannsynlig: delfin
 • leien farvann, skipsled
 • stenbit steinbit
 • nise en vanlig hvalart

5

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde,
Om folk forsvimler, i Herrens himler
Utallig vrimler, som slår på cimler
Hin søde.

Ordforklaringer
 • forsvimle "besvime for godt", dø
 • utallig vrimler talløse (engler) vrimler
 • cimler simbel, bekken (instrument, to metallplater som slås mot hverandre)

 • hin søde de søte (simblene), dvs. med søt klang

8

Høyen hall og dypen dal skal vike,
Jord og himmel falle skal tillike,
Hver bjerg og tinde skal slett forsvinne,
Men Herrens minne til tusen sinne
Skal stige.

Ordforklaringer
 • høyen hall fjelltopp, høy klippe
 • vike flytte seg, bli borte
 • tillike på samme vis, også
 • bjerg fjell
 • tinde fjelltopp
 • slett simpelthen, helt enkelt
 • Herrens minne minnet om Herren (Gud)
 • til tusen sinne til det tusendobbelte

12

Herrens navn hos oss på jord kan ikke
Helliges ikkun med ord og nikke;
Nei, hvor du svever og hvor du strever,
Se til du lever, som Guds ord krever
Til prikke.

Ordforklaringer
 • ikkun ikke bare
 • med ord og nikke med ord og nikking (gester)
 • sveve streife rundt
 • streve her: lengte
 • til prikke helt nøyaktig

13

La ditt lys for folket smukt så brenne,
At enhver din dyd og tukt kan kjenne,
Lev ei begjærlig, ei folk besværlig
Lev from og ærlig mot hver mann kjærlig
Til ende.

Ordforklaringer
 • smukt vakkert, flott
 • dyd fromhet
 • tukt sømmelig oppførsel, god oppdragelse
 • ei folk besværlig ikke til plage for folk
 • til ende til døden

CC BY-SASkrevet av Petter Dass.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019

Læringsressurser

Lyrisk diktning