Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førlesing og hypoteser om Gunnlaug Ormstunge

I utforskende lesing går dere innom førlesingfasen før lesinga. Dere skal diskutere forventninger og aktivere forkunnskapen deres om emnet dere skal lese. I tillegg skal dere lage en hypotese med utgangspunkt i en drøm!
En mann med et dypt kutt i hodet, skjegg og en skinnfell rundt seg ser i kamera mens han holder opp ei øks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Forventninger til Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Sitt i grupper og diskuter:

  1. Tittelen på teksten dere skal lese er Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Hva tror dere teksten kommer til å handle om? Lag gjerne hver deres forventningssetning som dere kan vende tilbake til etter endt lesing. Fullfør setninga "Jeg tror sagaen kommer til å handle om..."

  2. Handlinga i sagaen foregår på Island, i Norge, i Sverige og de britiske øyer rundt 1000-tallet. Hva vet dere om menneskene og samfunnet i Norden og i England på 1000-tallet?

  3. Handlinga foregår i vikingtida. På denne tida fikk mennesker ofte tilnavn etter utseende og oppførsel. Lag ei liste over hvordan dere tror hovedpersonen Gunnlaug Ormstunge kommer til å være basert på tilnavnet hans.

Oppgave 2. Lag hypoteser med utgangspunkt i en drøm

Å lage en hypotese med utgangspunkt i en drøm kan høres lite vitenskapelig ut, men vikingene var meget overtroiske og mente drømmer spådde framtida deres. Dermed vil en drøm i en saga ofte fungere som et frampek om hva som skjer videre i teksten.

Hvorfor lage hypoteser?

Når du lager en hypotese vil du ofte få mer retning i lesinga di. I dette tilfellet lager vi også hypoteser fordi det er spennende å se om noen av dere klarer å tolke Torsteins drøm og slik spå hva som skjer videre i sagaen.

Hva er en hypotese?

En hypotese er en antakelse om en sammenheng. Når du skal utforske et fenomen, kan du begynne med å sette opp en eller flere hypoteser for det du tror kan være sammenhenger eller lovmessigheter. En hypotese er altså en kvalifisert gjetning. Du vet ennå ikke hva løsninga er, men du har en idé. En hypotese må utformes slik at den er falsifiserbar. Det vil si at det må være mulig å avgjøre om den er sann eller ikke.

Kilde:

Vårdal, L. & Bøhle, K. (u.å): "Fra hypotese til teori" på NDLA.no.

Les kapittel 1–2

Diskuter i plenum:

  1. Hva er det som har skjedd i disse to første kapitlene? Husk å gjenfortelle Torsteins drøm.

  2. Torsteins drøm skal altså være et varsel om hva som skjer, og dermed om handlinga i resten av sagaen. Lag en hypotese om hva som kommer til å skje videre i teksten. Lever deretter denne inn til læreren. Når dere er ferdige med å lese sagaen, skal dere sjekke om hypotesen deres stemte.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.05.2021

Læringsressurser

Episk diktning