Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Døden i Håvamål

Hvilket forhold hadde vikingene til døden? Undersøk et dikt og lær mer om tida det ble skrevet i. Sammenlign deretter vikingenes syn på døden med dagens.

Oppgave 1. Håvamål om døden

I Den eldre Edda finner vi diktet Håvamål. Det er et gudedikt på 164 strofer. Diktet skal være Odins tale og gir oss innsikt i vikingenes verdier og mentalitet. Ett av temaene i diktet er døden.

 1. Les de to strofene fra Håvamål under høyt for hverandre i grupper.
 2. Diskuter: Hvilke holdninger til døden synes dere strofene viser? Hva vet dere om vikingene og norrøn mytologi som kan forklare innholdet i de to strofene?
 3. Syns deres disse to strofene er aktuelle i dag? Eller har det moderne mennesket et annet syn på døden?
 4. Skriv ned det dere har diskutert i oppgave b og c.

Utdrag fra Håvamål

Ordforklaring

Vers 77

Fe dør,
frender dør,
en sjøl dør på samme vis;
men ordets glans
skal aldri dø
i ærefullt ettermæle.

Vers 78

Fe dør,
frender dør,
en sjøl dør på samme vis;
jeg vet ett
som aldri dør
dom over hver en død.

Fe: Husdyr
Frender: vennerEttermæle: Det omdømmet du har etter din død

Oppgave 2. Finner dere rimet?

Ei lita gåte: De to strofene fra Håvamål er fulle av rim. Finner du dem?

Les her om du trenger et hint.

Det er vanlig å tro at rim er det samme som enderim, men rim er så mangt. Et lite hint: Vikingene brukte ikke enderim, men to andre typer rim:

 • Se på første bokstav i orda.
 • Legg merke til vokalene inni orda.

Oppgave 3. Sett teksten i kontekst

Hvorfor hadde vikingene dette synet på døden? Dette kan du finne ut av ved å utforske den kulturhistoriske konteksten til Håvamål. Det vil si at du lærer deg mer om den tida tekstene kom ut i.

 1. Les de to fagartiklene under og skriv to avsnitt som kan forklare hvilket syn vikingene hadde på døden.
 2. Sammenlign teksten dere har skrevet i grupper: Har dere lagt vekt på det samme?

Relatert innhold

Skrivehjelp

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Du skal altså skrive to avsnitt som knytter tekst og kontekst sammen. Under finner du noen setningsstartere du kan bruke.

 • Vikingenes syn på ære kan forklare ...
 • Begge strofene fra Håvamål viser at ...
 • For middelaldermennesket var nemlig ære ...
 • Ære, skam og ettermæle ...
 • Ettermælet var sentralt for ...
 • Også synet på hva som skjer etter døden ...
 • Det var slik at den tapre krigeren havna ...
 • Den som ikke døde i kamp, derimot, ...

Oppgave 4. Moderniser Håvamål

Forestill dere at menneskeheten av en eller annen årsak opplever ei stor krise og nesten går under, men noen få overlever. I år 3000 ønsker disse menneskene å undersøke hvilket forhold 2000-tallsmennesket hadde til døden. Til alt hell finner de to strofer som handler om nettopp dette.

Jobb sammen og skriv disse strofene. Dere skal bruke bokstavrim, akkurat slik vikingene gjorde.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.10.2020

Læringsressurser

Memento mori