Hopp til innhold

Fagstoff

Memento mori

"Memento mori" – Husk at du skal dø. Til alle tider og i alle kulturer har menneskene stilt seg spørsmål som: Hvorfor vi må dø? Hva er meninga med livet vårt og med døden?
Mørk skikkelse som symboliserer døden holder klokke som viser fem på tolv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksistensielle spørsmål

"Memento mori" – Husk at du skal dø, sa de gamle romerne for å få satt livet sitt og handlingene sine i perspektiv. Til alle tider og i alle kulturer har menneskene stilt seg eksistensielle spørsmål som: Hvorfor må vi dø? Hva er meninga med livet vårt og med døden? Og hva skjer med oss etter døden? Religioner og filosofer har opp gjennom tida gitt ulike svar på disse spørsmåla.

I noen religioner oppfattes døden som en straff for handlinger mennesket selv er skyldig i. I Det gamle testamentet i Bibelen finner vi for eksempel fortellinga om syndefallet i Edens hage. Ifølge denne myten må menneskene dø fordi Adam og Eva brøyt Guds forbud mot å spise fruktene på treet til kunnskap om godt og ondt. Gud frykta at de også skulle spise av livets tre og bli guddommelige. Derfor blei de jaga ut av Edens hage.

Rom for spørsmål – og for ulike svar

Svar på spørsmål om liv og død kan vi ikke bare overta fra generasjonene før oss. Hver tid, hver kultur og hvert menneske må finne sine egne svar. Likevel kan vi ha glede og nytte av å lese litterære og religiøse tekster fra ulike tider og kulturer. Slik blir vi kjent med tanker som andre har gjort seg om livet og døden. Vi har mye til felles med dem som har levd før oss!

Det er også viktig at vi gir hverandre rom for å ta opp eksistensielle spørsmål. De siste ti åra har lege, forfatter og samfunnsdebattant Per Fugelli kanskje vært den personen i Norge som i sterkest grad har tematisert dødens betydning for livet, blant annet gjennom boka og dokumentarfilmen Døden, skal vi danse?. I 2013 fikk han Fritt Ord-prisen. Fugelli var kreftsjuk i mange år og døde høsten 2017. Se et intervju med ham der han snakker om synet sitt på livet og døden:

Diskuter i klassen:

Hvilke holdninger har dere til døden?

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 14.08.2018

Læringsressurser

Memento mori