Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • gjøre rede for innhold og form i to dikt:
    • "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas
    • "Hvilket rom har bare plass til én?" av Gro Dahle
  • sammenligne tematikk, bildebruk og form i de to tekstene