Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Læringsmål

  Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • gjøre rede for innhold og form i to dikt:
   • "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas
   • "Hvilket rom har bare plass til én?" av Gro Dahle
  • sammenligne tematikk, bildebruk og form i de to tekstene