Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førlesing av to dikt om byen

Første skritt i en litterær analyse er å lese tekstene du skal sammenlikne, grundig flere ganger. Hva er det de egentlig handler om? Hva er det forfatteren ønsker å formidle? Og ikke minst: Hvorfor er nettopp disse to dikta blitt satt sammen?
En mann går oppå noe som ser ut som et kart over en by. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

To dikt om byen

I denne læringsstien bruker vi to dikt om byen som eksempler:

  • Rudolf Nilsen: "Midt i byen", fra Hverdagen, 1929
  • Rolf Jacobsen: "Signaler", fra Jord og jern, 1933

Relatert innhold

Det modernistiske diktet "Signaler" (1933) av Rolf Jacobsen handler om menneskets forhold til byen.

Motiv og tema

I førlesingsfasen leser du for å identifisere motiv og tema i de to dikta. Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Vi må se de ulike momentene i teksten i sammenheng for å kunne slå fast hva teksten «egentlig» handler om.

Del 1. Førlesing av "Midt i byen"

Fire jenter snakker sammen rundt et bord i et klasserom.
Åpne bilde i et nytt vindu

A. Jobb aleine

Når du førleser diktet, skal du lese det flere ganger. For hver gang skriver du ned tankene dine om hva dikteren ønsker å formidle med diktet sitt. Det er viktig at du leser diktet minst tre ganger, for du vil oppdage nye momenter hver gang du leser det.

NB! Ikke tenk på virkemidler og fagbegreper ennå, bare konsentrer deg om innholdet.

B. Diskuter med en medelev eller i gruppe

  1. Hva er diktets motiv og tema?

  2. Hvordan framstilles byen i diktet?

Del 2. Førlesing av "Signaler"

A. Jobb aleine

Les diktet "Signaler" på samme måte som du gjorde med "Midt i byen". Prøv å "glemme" diktet du allerede har lest. Det er om å gjøre å lese hvert dikt for seg selv.

B. Diskuter med en medelev eller i gruppe

  1. Hva er diktets motiv og tema?

  2. Hvordan framstilles byen i diktet?

Del 3. Sammenlikn dikta

A. Jobb aleine

Les gjennom dikta på nytt, men nå skal du innta sammenlikningsperspektivet. Still deg selv spørsmåla: Hvorfor har akkurat disse to dikta blitt valgt ut? Hva er det som bør sammenliknes? Hva bør jeg legge merke til?

Skriv ned det du vil legge vekt på av likheter og ulikheter i dikta.

B. Diskuter med en medelev eller i grupper

  1. Finner dere noen likheter eller forskjeller i motiv og tema i disse dikta?

  2. Hva er temaet i dikta?

  3. Hvordan kommer det lyriske jeg-et til syne i diktet?

  4. Hvorfor tror dere nettopp disse to dikta ble satt sammen?

Trafikklys i metropolnatta . Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.04.2018

Læringsressurser

Å sammenligne tekster