Hopp til innhold

Fagstoff

Fagfornyelsen i norsk vg2 på NDLA

Vi har revidert norsk vg2 SF etter den nye læreplanen LK20 og laget spennende nytt innhold!
Ei jente og en gutt samarbeider på en datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fullverdig læremiddel

I faget norsk vg2 SF på NDLA vil du finne fagartikler, oppgaver, tidslinjer, læringsstier, filmer og interaktive oppgaver som dekker alle kompetansemålene i norskfaget i LK20.

Vi har lagt vekt på å følge intensjonene i overordna del, kjerneelementene og tekstene som beskriver fagets relevans og sentrale verdier. Det vil si at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Elevene blir utfordra til å reflektere, se etter sammenhenger, være kritiske og gå i dybden. Vi har også tatt på alvor at norsk er et sentralt fag for kulturforståelse og identitetsutvikling. Gjennom tekster og oppgaver vil elevene utfordres til å finne sin stemme, få et nytt blikk på seg selv og "de andre".

Hva er nytt?

Vi fortsetter å strukturere faget etter kjerneelementene, men det dukker opp mange nye undertemaer, samt at plasseringen kan skille seg noe fra dagens fag. Noen velbrukte fagressurser har fått ei lita ansiktsløftning, men vi har laga mye nytt innhold, som blant annet nye kildetekster (både skjønnlitteratur og sakprosa), nye undervisningsfilmer og veldig mange nye oppgaver. Under kan du lese om noen grep vi har tatt:

Skriveopplæring

Vi viderefører grepa fra vg1 med modelltekster og steg-for-steg-læringsressurser som styrker elevenes skriveferdigheter. Oppdragene blir litt mer krevende, og vi innfører noen flere begrep for å sikre progresjon i skriveopplæringa.

Tematisk tilnærming

Under kjerneelementet "Tekst i kontekst" fortsetter vi med tematisk inndeling av ressursene. I vg2 legger læreplanen vekt på at elevene skal sette tekster i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag. Derfor vil det å trekke linjer mellom fortid og nåtid være viktig i både oppgavene og fagstoffet vårt under de ulike temaene.

Undertemaer i vg2 er "Kulturmøter og identitet", "Kjønnsroller i tekster", "Naturen og mennesket", "Memento Mori", "Skam og ære", "Mennesket og maktene", "Familien i litteraturen" og "Helter". Hvert tema har en fagartikkel som trekker linjene mellom eldre og nyere litteratur samt flere oppgaver som hjelper elevene til å utforske og gå i dybden.

Ny vinkling på språkhistorien

Kompetansemålet som omfatter hele språkhistorien sier at elevene skal gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag. Vi har valgt å ta utgangspunkt i dagens språksituasjon når vi tar opp de sentrale hendelsene i norsk språkhistorie. Ei rekke ulike artikler, filmer og oppgaver skal hjelpe elevene til å forstå hvorfor vi skriver og snakker slik vi gjør i Norge i dag.

Selv om kompetansemålet om nabospråka ikke tar for seg forståelse mellom nabospråka, ønsker vi å bidra til nabospråkforståelsen ved å lage nye ressurser til dette temaet.

Ikke bare tematisk

I tillegg til tematiske innganger til "Tekst i kontekst" vil du også finne ressurser ordna kronologisk under temaet "Litteraturhistorie" og i vår nyoppussa "Språk- og litteraturhistoriske tidslinje".

Støtte til læringsarbeidet og planlegging

Metodene og tilnærmingene som ligger i overordna del gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor laga et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa, det er delt i Verktøykassa for elever og Verktøykassa for lærere. Der ligger ressurser som både lærere og elever vil ha nytte av i planlegging av undervisning og i læringsarbeidet.

Jobb tverrfaglig

Du kan jobbe med tverrfaglige temaer kun i norskfaget, og da finner du ressursene ved å søke på temaet når du er i faget. Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samla flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: Tverrfaglige temaer.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 06.08.2021

Læringsressurser

Om faget