Hopp til innhold

Fagstoff

Lesestrategier for digitale tekster

Du møter flere teksttyper i skolehverdagen din. Ofte skal du lese en skriftlig tekst, enten i ei trykt bok eller digitalt. Få tips om hvordan du kan bli en bedre leser!
Gutt som leser på nettbrett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du vil se at det er mange like prinsipper som gjelder når du skal lære gjennom å lese, lytte eller se. Likevel er det forskjeller, ikke minst fordi mediene tekstene finnes i, har ulike styrker og svakheter.

Vi skal starte med å se litt nærmere på lesestrategier som er tilpasset digitale tekster.

Er det forskjell på analoge og digitale tekster?

Digitale tekster skiller seg litt fra trykte tekster. Det byr på både muligheter og utfordringer når du skal lese dem.

I digitale tekster finner du gjerne lenker som fører deg til andre tekster. Fordelen er at du kan finne nyttig informasjon i tekstene det lenkes til. Ulempen er at du kan miste leseflyten. Lenker kan også føre deg langt unna den teksten du opprinnelig skulle lese.

Når tekster er digitale, er det lett å kopiere og lime inn tekst i egne besvarelser. Det er lite læring i dette. Du lærer først når du er aktiv og bearbeider det du leser. Noen digitale tekster lar deg annotere (markere og notere) i teksten. Det finnes også egne annoteringsverktøy som Diigo. Dette verktøyet er også fint å bruke til å samle og holde orden på kilder du bruker når du selv skal produsere tekst.

En viktig fordel med digitale tekster er at du kan markere teksten og få den lest opp. Det kan være en fin avveksling fra å lese, og for noen er lytting den foretrukne måten å lære på.

Hvilke strategier kan du bruke?

Denne titrinns-metoden kan brukes på alle skriftlige tekster:

 1. Start med å få et overblikk over hva teksten handler om. Les titler, se på bilder og bildetekster.
 2. Tenk over hva du vet om emnet fra før. Skriv gjerne stikkord.
 3. Legg inn et lesestopp før hver ny overskrift.
 4. Ved hver lesestopp tar du blikket vekk fra teksten og formulerer innholdet i det du har lest med egne ord. Det er ikke så viktig her at du husker detaljer.
 5. Bruk gjerne et tankekart til å notere i. Lag en boble til hver overskrift i teksten du leser, og skriv med egne ord ut fra disse.
 6. Skriv også ned spørsmål du har til innholdet, noe du lurer på og som du får lyst til å finne ut av.
 7. Hvis du ikke klarer å gjengi hovedinnholdet i avsnittet du har lest, bør du lese det om igjen.
 8. Bruk tid på å finne forklaringer på vanskelige ord og dårlige forklaringer. Du kan for eksempel sjekke en ordbok, et leksikon eller spørre læreren.
 9. Avslutt med å lese gjennom hele teksten i ett. Deretter leser du gjennom notatene dine. Har du fått med deg det viktigste?
 10. Helt til slutt: Bruk tankekartet eller notatene dine som utgangspunkt for å gjenfortelle innholdet med egne ord, gjerne til en medelev. Du kan også skrive en kort tekst som oppsummerer innholdet. Denne siste bearbeidingen er kanskje det viktigste du gjør for å huske det du har lest.

En slik lesestrategi gjør at du får lest grundig, og i tillegg får du sjekket at du har forstått det du har lest. Når du leser digitale tekster bør du i tillegg utnytte fordelene og redusere ulempene slike tekster kan ha:

Viktige strategier for digitale tekster

 1. Få et overblikk over hvilke ekstra ressurser som ligger i teksten. Er det videoer eller lenker til andre artikler som kan være nyttige?
 2. Ofte er det best å lese gjennom hele teksten før du eventuelt trykker deg inn på en lenke eller setter i gang en video.
 3. Vær kritisk til hvilke lenker du trykker på. Trenger du informasjonen i denne lenken for å forstå det du leser? Hvis ikke, styr unna. Du kan havne langt unna temaet du skal lære noe om akkurat nå.
 4. Vær en aktiv leser. Bruk digitale verktøy for å notere og kommentere i teksten du leser, eller bruk andre notatverktøy.
 5. Lagre lenken til teksten du leser i notatene dine. Du kan trenge den til en kildeliste, eller om du vil lese teksten på nytt.
 6. Ta også gjerne vare på lenker du har funnet inni teksten hvis du tenker at det kan være nyttig å se nærmere på dem i en annen sammenheng. Husk da å notere kort i hvilken sammenheng du tror teksten eller videoen vil være nyttig å lese eller se.

Prøv ut strategiene på en digital tekst: Se nærmere på nettstedet vilbli.no. Du skal finne ut hva du kan bli når du er ferdig på videregående skole.

Diskuter med en medelev:

 • Hvor lett er det å hente informasjon ut av denne digitale teksten?
 • Hvordan gikk dere fram for å finne informasjonen?
 • Hvilke lenker klikket dere videre på? Hvorfor klikket dere på akkurat disse lenkene?
 • Var alle klikkene like nyttige?

Kort oppsummert

 • Vær aktiv og koble deg på tema du skal lese om – hva kan du fra før?
 • Vent med å klikke på lenkene til du har lest hele teksten en gang.
 • Stopp underveis, skriv ned stikkord og/eller forklar med egne ord.
 • Skriv også ned det du lurer på eller ikke forstår, så kan du finne svar i etterkant.
 • Snakk eller skriv om det du har lest.
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 14.02.2019

Læringsressurser

Om faget