Hopp til innhold

Fagstoff

Regler for lastsikring på bil

Nå skal vi se litt nærmere på regelverket for sikring av last ved veitransport. På vei blir lasten stadig utsatt for krefter i ulike retninger, og lovens krav tilpasses dette.
Lastebilsjåfør sikrer en last med bildekk i lasterommet. Foto.Redningsmannskaper står ved en lastebil som har veltet og delvis smadret en personbil. Foto.


Veitrafikklovgivningen

Grunnregelen for all trafikk finner vi i vegtrafikkloven § 3, som er gjengitt nedenfor. Loven gjelder selvsagt også for sikring av last, men den sier ikke noe om hvordan og hvor mye lasten skal sikres.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. (Vegtrafikkloven § 3)

Forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3 (se lenke nederst) har mer detaljerte bestemmelser om hvilke krav som stilles til sikring av last på kjøretøy.

Ved å holde musepekeren over de røde pilene på figuren nedenfor kan du se hvilke krav som stilles til sikring av gods på bil.

I forskriften står det også at godset

  • ikke skal slepe på veien
  • skal være jevnt fordelt mellom hjul på samme aksling
  • skal være plassert slik at minst 20 % av kjøretøyets totalvekt hviler på forhjulene
  • skal være sikret slik at det ikke faller av kjøretøyet
  • skal holdes innenfor kjøretøyets bredde

Som du ser, gir ikke regelverket noen sterke føringer for hvordan lasten skal sikres.

Regler for sikring av last ved veitransport i EU

I retningslinjene European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport (se lenke under) finner vi europeiske normer for sikring av last, som gjelder i store deler av EU. Disse normene er gjort om til norske standarder: NS-EN 12195, Lastsikring på kjøretøy – Sikkerhet, del 1, 2 og 3. Dersom transporten skal gå gjennom for eksempel Tyskland, må du forholde deg til dette.

Sverige og Danmark har andre regler for lastsikring i dag, men kan komme til å vedta de samme reglene om ikke lenge (2012–2013). Den største forskjellen er at reglene i EU har en bestemmelse om sikkerhetsfaktor på utstyret som benyttes til sikring.

Lenker

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Sikring av last