Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Trafikksikkerhet

Her skal du drøfte hvordan menneskelige faktorer påvirker sikkerheten rundt et transportoppdrag.

Biltrafikken har høy ulykkesrisiko, og myndighetene bruker store ressurser på å redusere risikoen. I mange av ulykkene er det en menneskelig faktor som spiller inn.

Hvilke menneskelige faktorer er det som ofte påvirker en trafikkulykke?

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 17.12.2018

Læringsressurser

Trafikksikkerhet