Hopp til innhold

Oppgave

Trafikksikkerhet

Her skal du drøfte hvordan menneskelige faktorer påvirker sikkerheten rundt et transportoppdrag.

Biltrafikken har høy ulykkesrisiko, og myndighetene bruker store ressurser på å redusere risikoen. I mange av ulykkene er det en menneskelig faktor som spiller inn.

Hvilke menneskelige faktorer er det som ofte påvirker en trafikkulykke?

Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Morten Gunnar Plassen

Læringsressurser

Trafikksikkerhet