Hopp til innhold

Fagstoff

Viktige faktorer ved veitransportoppdrag

Transportmarkedet er et fritt marked der kunden velger det transportmidlet som passer best med tanke på pris og tilgjengelighet. Prisen er viktig og kan bli presset ned – man velger å strekke regelverket for å få endene til å møtes. Vi skal nå se på de reglene som oftest brytes innen veitransporten.

Spillereglene

Du har sikkert hørt om kjøre- og hviletid. Statens vegvesen har en grei oversikt over regelverket. Gå inn på lenken Kjøre- og hviletid, som du finner i margen.

Reglene er til for å sikre yrkessjåførene en normal arbeidsdag og for å øke trafikksikkerheten. Likevel brytes reglene, og uhell kan lett oppstå. Sjåføren som sovner og kjører av veien, er et vanlig skrekkscenario. Nå begynner det å komme teknologi som skal bidra til å hindre slike uhell, men det viktigste er å overholde regelverket.

Reglene gjelder for kjøretøy i godstransport med en totalvekt over 3,5 tonn (3500 kilo) og for kjøretøy som er bygd for persontransport av mer enn ni personer medregnet føreren. Årsaker til at reglene brytes, er for knappe tidsfrister eller at sjåføren ønsker å komme fram til et bestemt sted før neste hvilepause. Ved overtredelse av reglene kan både sjåføren og foretaket få store bøter. Overtredelser kan straffes i det landet der de blir avslørt.

Trafikkreglene (fartsbestemmelsene)

Å tilpasse farten etter forholdene er et viktig sikkerhetstiltak for den som utfører et transportoppdrag. Tunge kjøretøy er utstyrt med en fartssperre, slik at bilene ikke skal kunne kjøre fortere enn 89 kilometer i timen. Flere store transportfirmaer har nå innført enda lavere grenser for at sikkerheten skal bli bedre både for deres egne ansatte og for andre som befinner seg i trafikken. Det viktigste tiltaket er likevel at sjåføren kjører etter forholdene. Selv om det er tillatt med en hastighet på 80 kilometer i timen, er det ikke sikkert at det er trygt å kjøre i den farten i alle tilfeller.

Kjøretøyets stand

Føreren og eieren har begge et ansvar for kjøretøyets stand. Dette følger av §§ 13 og 23 i veitrafikkloven. I § 23 heter det:

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Det er en god og nødvendig regel at man sjekker kjøretøyet både før start, under opphold langs veien (pauser) og etter kjøring.

Sikring av last

Hvert år omkommer mennesker som følge av at last faller av kjøretøy. Det kan være medtrafikanter, men det hender også at føreren av kjøretøyet blir drept som følge av at last ramler ut når han åpner dørene for lossing. Å sikre lasten er helt nødvendig for en sikker transport. Husk at dette må gjøres enten transportstrekningen er kort eller lang, og enten godset er tungt eller lett.

Lenker

Kjøre- og hviletid.

Vegtrafikkloven.

Lastebil med dårlig sikret last.foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 17.12.2018

Læringsressurser

Trafikksikkerhet