Hopp til innhold

Fagartikkel

Risikoaksept

Noen mennesker søker risiko og er det vi kaller risikotakere, mens andre avstår fra å ta risiko og blir trygghetssøkere. De fleste befinner seg et sted midt imellom. Vi skal nå se litt på hva dette betyr for gjennomføring av transportoppdrag.

Noen er risikotakere

Noen er risikotakere

Også yrkesutøvere kan foreta bevisste valg som kan gå ut over sikkerheten. De tar en risiko. Med risiko mener vi sannsynligheten for en uønsket hendelse og konsekvensene det får.

Tenk deg at et kolli skal fraktes over en kort avstand. Noen vil da regne sannsynligheten for at uhell skal skje, som liten. Men om det er noe spesielt verdifullt i kolliet, vil det likevel bli sikret, da et uhell vil ha store konsekvenser.

Piloter som velger å lande under dårlige forhold, skipskapteiner som velger å seile som planlagt til tross for at været tilsier noe annet, eller yrkessjåfører som unnlater å legge på kjetting fordi de bare skal kjøre et lite stykke, er alle eksempler på personer som gjør risikovurderinger som kan slå feil. Her er det den menneskelige faktor som spiller inn.

Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Trafikksikkerhet