Hopp til innhold

Transport, logistikk og løfteoperasjonar (TP-TOL vg2) - BETA

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Planlegging av oppdrag

Når man skal utføre et transport- eller løfteoppdrag, kreves det litt planlegging. I dette emnet skal vi gå nærmere inn på faktorer og aktiviteter i denne planleggingen.

Kjøre- og hviletid

I dette emnet skal vi se nærmere på regelverket for kjøre- og hviletid: hvilke lover og regler som finnes, hvordan man registrerer kjøre- og hviletid og hvilke konsekvenser regelverket har for en yrkessjåfør.

Læringsressurser

Kjøre- og hviletid