Hopp til innhold

Fagstoff

Personlig service

Service vises gjennom det du sier og det du gjør. Når du yter service, yter du personlig service. Når du oppfører deg slik at kunden liker deg, oppfatter kunden det som god personlig service. Din rolle som servicemedarbeider er viktig for omdømmet til bedriften din.
Kunde lukter på te i en tebutikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Folk er forskjellige, og vi har alle våre måter å oppføre oss på, også overfor kundene våre. Det som oppfattes som god service av én kunde, oppfattes ikke alltid som det samme av en annen. Hva som er god og dårlig personlig service, avgjøres med andre ord av kundens subjektive oppfatning. Uansett er det deg som servicemedarbeider det kommer an på, ingen andre!

Bedriftens ansikt utad

Husk at du er din bedrifts ambassadør når du snakker med kunden. Når hun snakker med deg, oppfatter kunden at hun snakker med en representant fra leverandøren. Akkurat der og da er du med andre ord din bedrifts gode navn og rykte, så vær fullt fokusert og sørg for at kunden får best mulig service og kundebehandling. Vis at du tar ansvar, og dersom du i tillegg er effektiv og profesjonell i din opptreden, føler kunden at hun blir tatt godt vare på.

Det du sier og det du gjør

Din oppførsel er avgjørende for kunden, så ta ansvar for hva du sier og hva du gjør. Generelt kan vi si at det hele dreier seg om respekt og en god porsjon folkeskikk. Når du får øye på kunden din, hils på henne og småprat litt, vis henne rett og slett at du bryr deg. Det er alltid hyggelig når folk er interessert i oss, både privat og på jobb. Alle kunder setter pris på et gjenkjennende nikk og en hyggelig kommentar, for eksempel dersom du har sett henne tidligere eller kjenner henne fra før.

Holdninger

Sentralt i god personlig service er hvilke holdninger du har til jobben din. Det er viktig at alle som driver med service og kundebehandling, forstår hvilken innvirkning det de sier og det de gjør, har på kundene. Det er her kunden får en oppfatning av hva slags holdninger den ansatte har, og derigjennom hvilke holdninger de tror hele bedriften har. Dette forholder kunden seg til, enten negativt eller positivt.

En sur emoji med pil bort til en blid emoji. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljø

Et godt og positivt arbeidsmiljø er trivelig å jobbe i, både for deg og for andre. Trivsel på jobben er motiverende, og motiverte medarbeidere er villige til å lære. Motivasjon er nemlig grunnlag for læring. Læring gir utvikling, og utvikling gir mestring. Mestringsfølelse og mestringsmotivasjon gir igjen trivsel på jobben.

Når du trives på jobben, er du mer åpen, initiativrik og entusiastisk, noe som igjen gir seg utslag i god service. Når du i tillegg behersker jobben og mestrer utfordringene, yter du også bedre service. Trivsel på jobben fører også til godt humør og mye humor. Humor smitter over på både ansatte og kunder, noe som igjen fører til enda bedre trivsel og service.

Kompetente medarbeidere som er motivert og trives på jobben, fører til god service, noe som igjen fører til fornøyde kunder. Fornøyde kunder handler mer og kommer tilbake, igjen og igjen. Kunden tjener på gode produkter og tjenester, gjort i en trivelig handel, og bedriften øker omsetningen og beholder et godt omdømme. Tenk litt igjennom hva du selv kan gjøre for å bidra til et positivt arbeidsmiljø på jobben din.


Kilde

E. Petersen. (2016). Nå dine salgsmål. Universitetsforlaget.

E. Petersen. (2016). Personlig service. Hentet fra https://petersen917.wordpress.com/2017/10/16/personlig-service/

CC BY-SASkrevet av Eirik Petersen. Rettighetshaver: Eirik Petersen
Sist faglig oppdatert 20.05.2021

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme