Hopp til innhold

Fagstoff

Omdømme

Omdømme handler om hvordan andre, og da særlig målgruppa, oppfatter en bedrift eller organisasjon. En viktig arbeidsoppgave for en kommunikasjonsrådgiver er å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å bygge et godt omdømme.
Steinar J. Olsen med Stormberg-logoen i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De fleste organisasjoner er avhengig av å ha et godt omdømme. Bedrifter tjener på at målgruppa stoler på dem og velger deres varer og tjenester framfor varene og tjenestene til en konkurrent. For et politisk parti er det viktig at velgerne vet hva de står for. Det dreier seg om å bli oppfattet slik man ønsker å bli oppfattet.

Eksempelet Stormberg

Sportstøyprodusenten Stormberg har flere år på rad blitt kåret til den norske bedriften som har best omdømme. En av årsakene til at bedriften har godt omdømme, er at Stormberg ansetter folk som har vanskelig for å komme seg inn i arbeidslivet, for eksempel tidligere kriminelle og personer med psykiske lidelser.

I et intervju med NRK forteller direktøren hva Stormberg har gjort for å få et godt omdømme, og de ansatte forteller om hva dette betyr for bedriften.

I NRK-reportasjen blir det lagt vekt på bedriftens kjerneverdier, som å bidra til å «gjøre verden til et litt bedre sted». Grunnleggeren får anledning til å fortelle hvordan bedriften arbeider mot denne visjonen. Hans utsagn bekreftes av to ansatte som uttrykker sine følelser for bedriften. Dette er forhold som det er viktig for Stormberg at folk kjenner til. En slik reportasje er dermed med på å bygge opp bedriftens omdømme.

Omdømmebygging og reklame

Kommunikasjonsrådgiveren jobber for at bedriften skal få et godt omdømme. Tanken er at dersom kundene over tid får tillit til bedriften, og merkenavnet gir positive assosiasjoner, vil de velge bedriftens produkter. Reklamemedarbeiderne jobber også for økt salg, men de konsentrerer seg kun om å markedsføre konkrete produkter eller spesifikke tjenester.

Det tar tid å bygge opp et godt omdømme, og omdømmet står stadig i fare for å bli ødelagt. Kommunikasjonsrådgivere jobber for å vise verden de positive sidene ved bedriften. Samtidig forsøker de å minimere skaden dersom bedriften har vært involvert i en negativ hendelse.

Noen ganger kan konkurrenter eller nyhetsmedier komme med informasjon som svekker en bedrift eller organisasjons omdømme. Dersom en bedrift får negativt søkelys på seg i mediene, er det viktig for en kommunikasjonsrådgiver å forsøke å gjøre skadevirkningen så liten som mulig. Den vanligste strategien for å gjøre det, er å innrømme faktiske feil, beklage dem og å love at det ikke skal skje i framtiden.

Alle kommunikasjonsrådgivere er nok enige om at det er en enklere jobb å bygge opp et godt omdømme enn å reparere et dårlig.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 19.10.2017

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme