Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon og kultur, spørsmål til podkast

Hvordan skal du som servicemedarbeider forholde deg til kunder som har et annet språk og en annen kultur enn deg? Det kan være utfordrende å vite hvordan vi skal reagere når vi ikke forstår hva kunden vil.
Mann med briller holder et ark med teksten "Serviceyrkene". Fargerike smilefjes omringer hodet til mannen.
Serviceyrkene

Kulturforståelse og servicemedarbeidere

Hva betyr egentlig begrepene "kultur", "verdier" og "holdninger"? Hvordan skal du se og lese kunden når du hører, ser eller merker at vedkommende har en annen bakgrunn og kanskje andre verdier, holdni...

0:00
-0:00

Oppgave

Du skal lytte til podkasten og finne svar på spørsmålene. Svarene kan gjennomgås i klassen eller leveres inn som en individuell oppgave.

  1. Hvordan defineres begrepet kultur i podkasten?

  2. I podkasten snakker sosialantropologen Ivar Haugstad om en europeisk verdiundersøkelse. Hvilke verdier er ifølge denne undersøkelsen viktige for nordmenn? Hvilke verdier er ikke så viktige for oss?

  3. Hvordan bør vi som servicemedarbeidere forholde oss til kunder som oppfører seg på en annen måte enn hva vi er vant til?

  4. Hvordan forklarer Ivar Haugstad sammenhengen mellom tenkning, holdning og handling?

  5. I podkasten snakker de om et engelsk uttrykk: «Assumptions are the mother of all fuck ups.» Hvordan vil du oversette og forklare dette uttrykket?

  6. Ivar Haugstad snakker om en forfatter som heter Patrick Lencioni. Hva har han sagt om det å være lagspiller og jobbe i gruppe (team)?

  7. Hva tror du ligger i det å være «people-smart»?

  8. Av det som de snakker om i podkasten, hva synes du er aller viktigst å ta med deg inn i ditt framtidige yrke?

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse