Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er god kommunikasjon?

Hvordan kan vi sammen få til god kommunikasjon? I denne filmen gir en fagperson råd om hva personene i ulike kommunikasjonssituasjoner kan gjøre for å få kommunikasjonen til å fungere bedre.

Ulike typer kommunikasjon

I filmen under ser vi eksempler på ulike typer kommunikasjon, og hva som gjør at kommunikasjonen ikke alltid fungerer like bra. Vi får også råd fra en fagperson om hva som kan gjøre at kommunikasjonen flyter bedre.

Oppgaver til filmen

  1. Velg to av situasjonene i filmen, og forklar med egne ord hva som gjorde at kommunikasjonen ikke fungerte.
  2. Hva skjedde med kommunikasjonen etter at fagpersonen kom med sine kommentarer?
  3. Kan du kjenne deg igjen i noen av situasjonene vi ser i filmen? Gi eksempler på liknende situasjoner du har opplevd.
  4. I filmen ser vi at gutten som spiller på nettet snakker nedsettende til og om den han spiller med. Hva tenker du det viktig å huske på når vi kommuniserer via internett?
  5. Med utgangspunkt i filmen og dine egne erfaringer; skriv ned fem punkter for hva du mener kjennetegner god kommunikasjon. Sammenligne punktene dine med en klassekamerat. Er dere enige om hva som kjennetegner god kommunikasjon?

Praktisk oppgave / rollespill: utforsk kommunikasjon

  • Gå sammen i grupper på tre, og velg en kommunikasjonssituasjon som dere er kjent med. Bruk gjerne scenene fra filmen som inspirasjon.
  • To av dere er deltakere i kommunikasjonssituasjonen, og den tredje har rolle som fagperson, slik som Joachim i filmen.
  • Dere to som er deltakere planlegger en kort samtale, der kommunikasjon av ulike grunner ikke fungerer. Den som har rollen som fagperson skal komme med råd til hvordan kommunikasjonen skal fungere bedre. Ta i bruk rådene og fortsett kommunikasjonen.
  • Gjenta forsøket noen ganger, slik at alle tre får være fagpersonen som gir råd.
  • Hvilke råd om kommunikasjon vil dere ta med dere videre?
CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 16.10.2020

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse