Hopp til innhold

Fagartikkel

Kulturbegrepet

Ordet kultur bruker vi i mange ulike sammenhenger. Norsk kultur er formet av historien vår, kunsten og idrettsprestasjonene våre, og av måten samfunnet vårt fungerer på. I denne gjennomgangen utforsker vi hvordan ordet brukes på forskjellige måter.

Sist faglig oppdatert 07.04.2021
Skrevet av Øyvind Dahl, Eirik Befring og Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell