Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk med enveis- og toveis-kommunikasjon

Bruk disse forsøkene til å bli fortrolig med alle de nye begrepene som er introdusert i kommunikasjonsmodellen.
To ungdommer kommuniserer sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Dere trenger: papirark, blyant og tavle

En deltaker i forsøket tegner en trekant, et rektangel og et kvadrat som henger sammen på en bestemt måte på et stykke papir. Denne deltakeren skal fungere som avsender og skal nå instruere en annen deltaker, som skal fungere som mottaker. Avsender skal stå med ryggen mot tavla slik at han ikke ser resultatet. Mottaker skal tegne figurene etter avsenders muntlige instruksjon. Det er viktig at mottaker ikke ser originaltegningen.

  • Første del av forsøket er basert på enveis-kommunikasjon. Mottakeren har ikke lov til å stille spørsmål. Han skal bare tegne etter de instruksjoner han får. Ta tiden han bruker.
  • Andre del av forsøket er basert på toveis-kommunikasjon. Mottakeren får en tilsvarende oppgave som over, men nå kan han stille spørsmål slik at han får mer presise instruksjoner fra avsenderen. Ta også nå tiden.
  • Hva kan vi etter dette lære om enveis- og toveis-kommunikasjon?

Oppgave 2

Dere trenger: legoklosser og skjermbrett

Samme forsøk som ovenfor kan også gjennomføres ved at to deltakere sitter på hver sin side av et skjermbrett. Begge har det samme antallet legoklosser. Avsenderen skal si hvordan han setter sammen legoklossene. Mottakeren skal sette sammen klossene etter instruksjoner fra avsenderen. I første omgang uten at han har lov til å be om presiseringer, og i neste omgang når han får lov til å be om utfyllende forklaringer underveis.

CC BY-SASkrevet av Øyvind Dahl.
Sist faglig oppdatert 18.05.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse