Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgave kultur. Skriv sammen!

Hva tenker du på når du hører ordet "kultur"?

Hender som skriver på whiteboardtavle.Foto

Denne oppgaven er en gruppe/klasseoppgave, men kan også løses individuelt.

Først skriver hver enkelt elev ned hva de assosierer med ordet "kultur" – på et eget notat, i stikkordsform.

Lærer eller en elev i klassen/gruppa oppretter en side for samskriving, som for eksempel Samtavle, eller bruker tavla i klasserommet. Samle alle assosiasjonene i samtavla/på vanlig tavle. Lenke til video på YouTube som viser bruk av Samtavla.

Forsøk deretter å plassere det dere har skrevet på tavla under følgende bolker:

  • kunstuttrykk (musikk, teater, malerier/skulpturer, film, dans og lignende)
  • aktiviteter
  • ideer, meninger, verdier, normer, regler
  • måter å leve på
  • fysiske objekter

Prøv nå å lage en felles definisjon av hva ordet "kultur" betyr, ut fra hva dere har kommet fram gjennom punktene ovenfor.

Lagre resultatet av oppgaven som et notat, eller bilde. Du skal bruke det i en senere oppgave i læringsstien.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell