Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Spill pandemispillet

Et ukjent virus har blitt oppdaget i Kongsland. I dette spillet har du rollen som smittevernsansvarlig, og oppgaven din er å holde smitten under kontroll.

Kan du stoppe smitteutbruddet i Kongsland?

Lenke til synstolket versjon av spillet

Refleksjonsspørsmål

Etter at du har spilt pandemispillet, skal du svare på følgende spørsmål. Du kan gjerne diskutere med en medelev.

  1. Hvordan påvirket korona-situasjonen beredskapen på norske sykehus?

  2. I spillet gjorde du ulike valg i beredskapshåndteringen. Hvilke konsekvenser fikk de ulike valgene for turistnæringen?

  3. Forklar hvorfor nedstenging av restauranter, barer, butikker og kjøpesenter er aktuelle tiltak i en beredskapsstrategi i en pandemisituasjon. Forklar kortsiktige og langsiktige konsekvenser av tiltaket.

  4. Synes du nedstenging av skoler er et godt tiltak? Begrunn.

  5. Nedvask er et godt smittevernstiltak, men hvilke negative konsekvenser fikk det i Kongsland, det lille samfunnet i spillet?

  6. Forklar hvorfor forskning er et beredskapstiltak.

  7. Hvorfor er det viktig at befolkningen har tillit til beredskapshåndteringen?

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 20.09.2023

Læringsressurser

Beredskapsplan