Hopp til innhold

Oppgave

Choose Between It and There

Sist oppdatert 09.06.2016
Skrevet av Knut Inge Skifjeld og Karin Dwyer Løken

Læringsressurser

Working with Grammar

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter