Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Articles - Translation

Paste the text into your text editor, and translate the sentences.

Translate the following sentences.

Bokmål

 1. Faren hennes er lærer.
 2. To ganger daglig sjekker han mailen.
 3. Han kjørte med en fart på 80 km i timen i 50-sona.
 4. Herr Smith er en gammel kunde i butikken.
 5. En av mine beste venner er redaktør.
 6. En gang i året reiser han til USA.
 7. Er han en taper?
 8. Vi hadde et herlig vær i går.


Nynorsk

 1. Faren hennar er lærar.
 2. To gonger dagleg sjekkar han mailen.
 3. Han kjørte med ein fart på 80 km i timen i 50-sona.
 4. Herr Smith er ein gammal kunde i butikken.
 5. Ein av dei beste vennene mine er redaktør.
 6. Ein gong i året reiser han til USA.
 7. Er han ein tapar?
 8. Vi hadde eit herleg vêr i går.
Key
 1. Her father is a teacher.
 2. Twice a day he checks his mail.
 3. He drove/was driving at a speed of 80 km an hour in the 50 zone.
 4. Mr Smith is an old customer in the shop.
 5. One of my best friends is an editor.
 6. Once a year he goes to the USA.
 7. Is he a loser?
 8. We had lovely weather yesterday.
CC BY-SASkrevet av Hands On (NKI) og Karin Dwyer Løken.
Sist faglig oppdatert 21.04.2018

Læringsressurser

Working with Grammar