Hopp til innhold

Øvelse

Ing-form or Infinitive

Sist oppdatert 09.06.2016
Skrevet av Karin Dwyer Løken og Knut Inge Skifjeld
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Working with Grammar

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter