Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Concord

The subject and the verb in a sentence must agree. This is called concord between the subject and the verb.

Watch the video and find out the rules for agreement when the verb is in the present tense, then try the task.

Task

Now try the task to check that you have understood concord between the subject and the verb in a sentence.

Multiple Choice

Sist oppdatert 27.11.2018
Skrevet av Anne Scott Hagen

Læringsressurser

Working with Grammar

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter