Hopp til innhold

Film og filmklipp

Positive, Comparative and Superlative of Adverb

Watch this video clip (1:23 min.) to learn more about the positive, comparative and superlative forms of adverbs.

Sist faglig oppdatert 03.09.2013
Skrevet av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter