Hopp til innhold

Øvelse

Countables and Uncountables

Is it countable (cars, dogs) or uncountable (water, air)?

Sist faglig oppdatert 09.06.2016
Skrevet av Knut Inge Skifjeld

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter