Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Streik, lockout og tvungen lønnsnemd

Stort sett klarer partene i arbeidslivet i Norge å finne løsninger før konflikten blir altfor stor. Men av og til blir det åpen konflikt. Da har partene hvert sitt våpen å ty til.
Rosa t-skjorte med påskriften "Tariffavtale nå! #rosastreiken". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Streik

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har streik som sitt "våpen"?
 2. Hva er streik, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på streik i nyhetene.
  • Hva var årsaken til streiken?
  • Fikk de streikende sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lockout

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har lockout som sitt "våpen"?
 2. Hva er lockout, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på lockout i nyhetene.

  • Hva var årsaken til lockouten?
  • Fikk de som satte iverk lockouten sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tvungen lønnsnemd

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har tvungen lønnsnemnd som sitt "våpen"?
 2. Hva er tvungen lønnsnemnd, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på tvungen lønnsnemnd i nyhetene.
  • Hva var årsaken til at det ble iverksatt tvungen lønnsnemnd?
  • Fikk de som iverksatte den tvungne lønnsnemnden sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 25.06.2020

Læringsressurser

Organisering av samfunns- og arbeidslivet