Hopp til innhold

Oppgave

Streik, lockout og tvungen lønnsnemd

Stort sett klarer partene i arbeidslivet i Norge å finne løsninger før konflikten blir altfor stor. Men av og til blir det åpen konflikt. Da har partene hvert sitt våpen å ty til.

Rosa t-skjorte med påskriften "Tariffavtale nå! #rosastreiken". Foto.

Foodora-syklistene i streik i 2019 for å få tariffavtale.

Streik

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har streik som sitt "våpen"?
 2. Hva er streik, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på streik i nyhetene.
  • Hva var årsaken til streiken?
  • Fikk de streikende sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lockout

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har lockout som sitt "våpen"?
 2. Hva er lockout, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på lockout i nyhetene.

  • Hva var årsaken til lockouten?
  • Fikk de som satte iverk lockouten sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tvungen lønnsnemd

 1. Hvilken av partene i arbeidslivet har tvungen lønnsnemnd som sitt "våpen"?
 2. Hva er tvungen lønnsnemnd, og når brukes det?
 3. Finn et eksempel på tvungen lønnsnemnd i nyhetene.
  • Hva var årsaken til at det ble iverksatt tvungen lønnsnemnd?
  • Fikk de som iverksatte den tvungne lønnsnemnden sin vilje gjennom? Hvorfor/hvorfor ikke?
Sist faglig oppdatert 25.06.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Organisering av samfunns- og arbeidslivet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter