Hopp til innhold

Fagstoff

Stemmeretten

Kommer du til å bruke stemmeretten din når du blir 18 år? Retten til å stemme er ulik i de forskjellige valgene, og den har endret seg mye de siste 120 årene.
valgbåser ved valg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har et . Det vil si at vi velger representanter som styrer på vegne av oss. Annethvert år har du mulighet til å bruke stemmeretten din. Det er stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg og sametingsvalg hvert fjerde år.

For å stemme må du fylle 18 år i løpet av valgåret og stå i manntallet. Ved stortingsvalg må du være norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalg kan nordiske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av året, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni samme år, stemme.

Innvandrere fra land utenfor Norden, og som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, kan også stemme, selv om de ikke er norske statsborgere.

Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter.

1814: begrenset stemmerett for menn over 25 år

1898: allmenn stemmerett for menn

1907: begrenset stemmerett for kvinner fra borgerskapet

1910: allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg

1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg

1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år

1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år

1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år

1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år

2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg

Relatert innhold

Stemmeretten er en politisk ressurs, gjennom den kan du påvirke sammensetningen av Stortinget og andre organer som er folkevalgte.

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 30.06.2017

Læringsressurser

Medborgerskap og makt