Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ta stilling: stemmerett for 16-åringer?

I denne øvelsen skal dere ta stilling til påstander om 16-åringer og stemmerett ved å bevege dere i klasserommet.

Anslått tidsbruk: 30 minutter.

Forberedelser til øvelsen:

 • Sørg for rom til å bevege dere i klasserommet.
 • Pek ut en ende av rommet som skal være der du stiller deg om du er enig i en påstand, et sted i den andre enden av rommet for deg som er uenig, og et sted midt mellom disse.
 • Dere kan godt legge et ark på gulvet ved hvert sted, med henholdsvis teksten "enig", "uenig" og "både-og".

Læreren leser opp disse påstandene:

 1. Det politikerne holder på med, angår ikke meg.
 2. Eldre folk bryr seg lite om oss unge.
 3. 16-åringer er ikke modne nok til å ta ansvarlige valg.
 4. Vi unge hadde fått det bedre, hvis vi fikk være med og stemme.
 5. 16-åringer kan ingenting om politikk.
 • Nå skal elevene vise hvordan de stiller seg til påstanden, ved å gå til rett sted.
 • For hver påstand skal elever fra hvert sted få anledning til å forklare hvorfor de står der de er.
 • Det er lov å bevege seg i løpet av denne runden, hvis du forandrer mening på bakgrunn av noe som blir sagt.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 07.11.2019

Læringsressurser

Medborgerskap og makt