Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen I Shanghai.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan du bruker nominalfraser i nominalfrasen 
  • kunne bruke tostavelses stedsord
  • vite hvordan du bruker 呢 ne for å uttrykke undring
  • kunne bruke nomen som stedsord
  • kunne bruke mønsteret 一边…一边… yìbiān … yìbiān ... til å uttrykke to handlinger som utføres samtidig
  • kunne bruke mønsteret 一点儿…也… yìdiǎnr ... yě ... til å uttrykke betydningen «ikke i det hele tatt»