Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lese og sette deg inn i hovedteksten til leksjonen I Shanghai.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne lese og forstå innholdet i teksten
  • forstå glosene i teksten
  • ha fått en grunnleggende forståelse av grammatikken i leksjonen
  • vite hvordan du planlegger sightseeing
  • vite hvordan du angir plassering som subjekt i en setning
  • vite hvordan du nekter sterkt for en handling eller situasjonsbeskrivelse
  • vite hvordan du uttrykker at to handlinger skjer samtidig