Hopp til innhold

Fagstoff

Reise

To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De tre vennene snakker om hva de skal gjøre i sommerferien.

Reise

0:00
-0:00

旅游

田中太郎:

你们暑假有什么安排?我暑假要回日本,我去看我的家人。

李美玉:

我暑假还没有安排,我暑假一直在北京吧…

马红:

我跟韩宰硕打算去西安玩儿。那里的名胜古迹很多,比如说兵马俑和西安的古城墙。我们昨天买票了。我们买了两张飞机票和两张火车票,我们坐飞机去,然后回程坐火车。

田中太郎:

你们订酒店了吗?

马红:

没订。西安有很多酒店,到了那里找一个喜欢的就可以。

田中太郎:

美玉,你为什么不去旅游? 为什么不跟他们一起去?

李美玉:

我很想去旅游,可是我没有钱…

马红:

没关系,北京也有很多很好玩儿的地方,比如说长城啊,颐和园啊,故宫啊…

田中太郎:

对呀,我上个周末已经去了一次长城,长城非常漂亮!

李美玉:

我也很想去长城,也想去西安,可是真的需要省钱。

田中太郎:

那,美玉,你要不要跟我一起去日本?现在去日本的机票打折,不贵!你可以住我家不用住酒店,你不会讲日语,没有关系! 我的家人都会讲一点英语。你这样又可以去旅游又可以省钱!

李美玉:

田中太郎,你太好了!谢谢!但是还是有点儿贵,我暑假还是在北京呆吧!

Kinesisk tradisjonell

旅遊

田中太郎:

你們暑假有什麼安排?我暑假要回日本,我去看我的家人。

李美玉:

我暑假還沒有安排,我暑假一直在北京吧…

馬紅:

我跟韓宰碩打算去西安玩兒。那裡的名勝古跡很多,比如說兵馬俑和西安的古城牆。 我們昨天買票了。我們買了兩張飛機票和兩張火車票,我們坐飛機去,然后回程坐火車。

田中太郎:

你們訂酒店了嗎?

馬紅:

沒訂。西安有很多酒店,到了那裡找一個喜歡的就可以。

田中太郎:

美玉,你為什麼不去旅游? 為什麼不跟他們一起去?

李美玉:

我很想去旅游,可是我沒有錢…

馬紅:

沒關系,北京也有很多很好玩兒的地方,比如說長城啊,頤和園啊,故宮啊…

田中太郎:

對呀,我上個周末已經去了一次長城,長城非常漂亮!

李美玉:

我也很想去長城,也想去西安,可是真的需要省錢。

田中太郎:

那,美玉,你要不要跟我一起去日本?現在去日本的機票打折,不貴!你可以住我家不用住酒店,你不會講日語,沒有關系! 我的家人都會講一點英語。你這樣又可以去旅遊又可以省錢!

李美玉:

田中太郎,你太好了!謝謝!但是還是有點兒貴,我暑假還是在北京呆吧!

Nøkkelord

0;旅游 – lǚyóu – å reise

长城 – Chángchéng – Den lange muren

暑假 – shǔjià – sommerferie

颐和园 – Yíhéyuán – Sommerpalasset

一直 – yìzhí – hele tiden

故宫 – Gùgōng – Den forbudte by

打算 – dǎsuàn – å planlegge

– cì – gang

西安 – Xī’ān – Xi’an

打折 – dǎzhé – å gi rabatt

名胜古迹 – míngshèng gǔjì – naturskjønne og historiske severdigheter

没有关系 – méi yǒu guānxi – det spiller ingen rolle; det gjør ingenting

比如说 – bǐrú shuō – for eksempel

– zhù – å bo

兵马俑 – Bīngmǎyǒng – Terrakottahæren

酒店 – jiǔdiàn – hotell

– gǔ – gammel

不用 – búyòng – ikke trenge

城墙 – chéngqiáng – bymur

– huì – å kunne

– piào – billett

– jiǎng – å snakke

飞机 – fēijī – fly

日语 – rìyǔ – japansk (språk)

火车 – huǒchē – tog

英语 – yīngyǔ – engelsk (språk)

回程 – huíchéng – tilbaketur

又…又… – yòu … yòu ... – både … og ...

北京 – Běijīng – Beijing

有点儿 – yǒudiǎnr – litt

地方 – dìfang – sted

– dāi – å bli (værende)

Tekst skrevet med pinyin:

Lǚyóu

Tiánzhōng Tàiláng:

Nǐmen shǔjià yǒu shénme ānpái? Wǒ shǔjià yào huí Rìběn, wǒ qù kàn wǒde jiārén.

Lǐ Měiyù:

Wǒ shǔjià hái méi yǒu ānpái, wǒ shǔjià yìzhí zài Běijīng ba…

Mǎ Hóng:

Wǒ gēn Hán Zǎishuò dǎsuàn qù Xī'ān wánr. Nàlǐ de míngshèng gǔjì hěn duō, bǐrú shuō Bīngmǎyǒng hé Xī'ān de gǔ chéngqiáng. Wǒmen zuótiān mǎipiào le. Wǒmen mǎi le liǎng zhāng fēijīpiào hé liǎng zhāng huǒchēpiào, wǒmen zuò fēijī qù, ránhòu huíchéng zuò huǒchē.

Tiánzhōng Tàiláng:

Nǐmen dìng jiǔdiàn le ma?

Mǎ Hóng:

Méi dìng. Xī'ān yǒu hěn duō jiǔdiàn, dào le nàlǐ zhǎo yí ge xǐhuan de jiù kěyǐ.

Tiánzhōng Tàiláng:

Měiyù, nǐ wèishénme bú qù lǚyóu? Wèishéme bù gēn tāmen yìqǐ qù?

Lǐ Měiyù:

Wǒ hěn xiǎng qù lǚyóu, kěshì wǒ méi yǒu qián…

Mǎ Hóng:

Méi guānxi, Běijīng yě yǒu hěn duō hěn hǎowánr de dìfang, bǐrú shuō Chángchéng a, Yíhéyuán a, Gùgōng a…

Tiánzhōng Tàiláng:

Duì ya, wǒ shàng ge zhōumò yǐjīng qù le yí cì Chángchéng, Chángchéng fēicháng piàoliang!

Lǐ Měiyù:

Wǒ yě hěn xiǎng qù Chángchéng, yě xiǎng qù Xī'ān, kěshì zhēnde xūyào shěngqián.

Tiánzhōng Tàiláng:

Nà, Měiyù, nǐ yào bu yào gēn wǒ yìqǐ qù Rìběn? Xiànzài qù Rìběn de jīpiào dǎzhé, bú guì! Nǐ kěyǐ zhù wǒ jiā búyòng zhù jiǔdiàn, nǐ bú huì jiǎng Rìyǔ, méi yǒu guānxi! Wǒde jiārén dōu huì jiǎng yìdiǎn yīngyǔ. Nǐ zhèyàng yòu kěyǐ qù lǚyóu yòu kěyǐ shěngqián!

Lǐ Měiyù:

Tiánzhōng Tàiláng, nǐ tài hǎo le! Xièxie! Dànshi háishi yǒudiǎnr guì, wǒ shǔjià háishi zài Běijīng dāi ba!

看家人

Vi har lært at kàn kan bety «å se» og «å lese». I denne leksjonen har verbet også betydningen «å besøke», som i 我去看我的家人 Wǒ qù kàn wǒde jiārén. – «Jeg skal besøke familien min.»

机票

飞机票 fēijīpiào – «flybillett» – forkortes ofte på kinesisk til bare 机票 jīpiào.

已经

Merk at ordet 已经 yǐjīng, som oversettes med «allerede» på norsk, brukes mer hyppig enn det tilsvarende ordet på norsk, for å markere at noe allerede har skjedd.

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

Reise

Tanaka Taro:

Hvilke planer har dere for sommerferien? Jeg skal dra tilbake til Japan i sommerferien, jeg skal dra for å besøke familien min.

Li Meiyu:

Jeg har ingen planer for sommerferien enda, jeg blir vel i Beijing hele sommerferien …

Ma Hong:

Jeg og Han Jae-suk planlegger å dra til Xi’an for å ha det gøy. Severdighetene der er mange, for eksempel Terakottahæren og Xi’ans gamle bymur. Vi kjøpte billetter i går. Vi kjøpte to flybilletter og to togbilletter. Vi skal ta fly dit, og så ta tog på tilbaketuren.

Tanaka Taro:

Har dere bestilt hotell?

Ma Hong:

Nei. Det er mange hoteller i Xi’an, det går greit å finne et vi liker når vi kommer dit.

Tanaka Taro:

Meiyu, hvorfor reiser ikke du på tur? Hvorfor drar du ikke sammen med dem?

Li Meiyu:

Jeg har veldig lyst til å reise, men jeg har ikke penger …

Ma Hong:

Det gjør ikke noe, for det er mange morsomme steder i Beijing også, for eksempel Den lange muren, Sommerpalasset og Den forbudte by.

Tanaka Taro:

Ja, det stemmer. Jeg dro en tur til Den lange muren forrige helg. Den lange muren er svært vakker!

Li Meiyu:

Jeg har også lyst til å dra til Den lange muren, og jeg har lyst til å dra til Xi’an, men jeg trenger virkelig å spare penger.

Tanaka Taro:

Vil du bli med meg til Japan, da, Meiyu? Det er rabatt på flybilletter til Japan nå, det er ikke dyrt! Du kan bo hjemme hos meg, du trenger ikke å bo på hotell, og det gjør ikke noe at du ikke kan japansk! Alle i familien min snakker litt engelsk. På denne måten kan du både reise og spare penger!

Li Meiyu:

Tanaka Taro, du er så snill! Tusen takk! Men det er likevel litt dyrt, jeg får heller bli i Beijing i sommerferien!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 29.08.2018

Læringsressurser

Leksjon 1: Reise