Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk til leksjon 8

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Å spørre om veien.
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Å spørre om veien

请问,新华书店在哪里?听说在这儿附近,可是我们不知道怎么走。 Qǐngwèn, Xīnhuá shūdiàn zài nǎlǐ? Tīngshuō zài zhèr fùjìn, kěshì wǒmen bù zhīdào zěnme zǒu.

怎么走 zěnme zǒu er det vanligste uttrykket på kinesisk når vi skal spørre om veien til et gitt sted. Ofte kommer 到/去 + sted foran, som for eksempel her:

到大学怎么走? Dào dàxué zěnme zǒu? – «Hva er veien til universitetet?»
去超市怎么走? Qù chāoshì zěnme zǒu? – «Hva er veien til supermarkedet?»

Merk at uttrykket 怎么去 zěnme qù derimot brukes for å spørre om type transportmiddel, ikke veibeskrivelsen. Sammenlign:

你怎么去大学? Nǐ zěnme qù dàxué? – «Hvordan (buss, T-bane, osv.) drar du til universitetet?»
到大学怎么走? Dào dàxué zěnme zǒu? – «Hva er veien til universitetet?»

2. Å forklare veien

在王府井的南边,就在麦当劳那边(a),

Zài Wángfǔjǐng de nánbian, jiù zài Màidāngláo nàbian (a), ...

«På sørsiden av Wangfujing, rett ved McDonalds der, ...

离这儿不远(b)。从这里走(c)大概要十分钟不到吧。

lí zhèr bù yuǎn (b). Cóng zhèlǐ zǒu (c) dàgài yào shí fēnzhōng búdào ba.

Ikke langt herfra. Det er vel ikke fullt ti minutter å gå dit herfra.»

(a) 那边 nàbian / 那里 nàlǐ / 那儿 nàr (eller 这边 zhèbian / 这里 zhèlǐ / 这儿 zhèr) kommer ofte bak et ord for et sted for å uttrykke «rett ved» det stedet. Merk at nomen på kinesisk som i utgangspunktet ikke indikerer et sted, for eksempel wǒ, ha et slikt uttrykk bak seg hvis du vil nevne det stedet du for øyeblikket befinner deg på. Eksempel:

我的书在哪里?!

哦,在我这儿。

Wǒde shū zài nǎlǐ?

Ò, zài wǒ zhèr.

«Hvor er boka mi?»

«Å, (den er) her hos meg.»

(b) 离这儿不远 lí zhèr bù yuǎn
离…远 / 近 / lengdemål ( mǐ – «meter» – 公里 gōnglǐ – «kilometer» – osv.): Denne konstruksjonen brukes for å uttrykke avstand fra et sted til et annet. Enten om noe er nært eller fjernt: 离大学不远 lí dàxué bù yuǎn – «ikke langt fra universitetet» – 离我家很近 lí wǒ jiā hěn jìn – «veldig nær huset mitt» – eller en konkret avstand:

我的朋友的家

0;离

我的家

五公里。

Wǒde péngyoude jiā

wǒde jiā

wǔ gōnglǐ

(A)

(B)

«Huset til vennen min ligger 5 km fra mitt.»


(c)

这里

大概要*十分钟不到吧。

Cóng

zhèlǐ

zǒu

dàgài yào* shí fēnzhōng búdào ba.

Fra

(sted)

VERB

(avstand/tid)

«Herfra tar det vel omtrent 10 minutter å gå.»

Denne konstruksjonen brukes for å uttrykke avstand eller tidsbruk fra et sted til et annet. *Merk bruken av yào her, som minner om «å koste», som vi har lært om tidligere: 大概要十分钟不到吧 Dàgài yào shí fēnzhōng búdào ba betyr «Det vil ta / vil 'koste' ca. 10 minutter.» 不到 búdào betyr her «ikke helt», altså at tiden det vil ta, ikke er fullt ti minutter, men nesten. Videre er det vanlig å bruke wǎng for å uttrykke retningen man skal gå i:

西

一直走

过两个路口

Wǎng

yìzhí zǒu

guò liǎng ge lùkǒu

Mot

(sted)

VERBAL

(avstand/tid)

«Gå rett fram mot vest, forbi to veikryss ...»

Flere eksempler:

在步行街口往左拐,再往前走两百米多一点儿 (左手边就是新华书店了)。
Zài bùxíngjiē kǒu wǎng zuǒ guǎi, zài wǎng qián zǒu liǎngbǎi mǐ duō yìdiǎnr (zuǒshǒubian jiùshì Xīnhuá shūdiàn le).
«Ved gågatekrysset tar du til venstre, så går du litt over 200 meter rett fram (så er Xinhua bokhandel rett på venstre hånd).»

外文书都在楼下,从前面转左边下楼梯,下去以后左边都是英文文学。
Wàiwén shū dōu zài lóuxià, cóng qiánmian zhuǎn zuǒbian xià lóutī, xiàqù yǐhòu zuǒbian dōu shì yīngwén wénxué.
«Fremmedspråklig litteratur er i underetasjen, ta til venstre og gå ned trappa der framme*. Etter at du har gått ned, er det bare engelsk litteratur på din venstre hånd.»

guǎi og zhuǎn betyr «vend»/«sving»/«ta (til høyre/venstre)» begge to og brukes om hverandre.

*På kinesisk står det ordrett: «FRA framside VEND venstre GÅ NED trapp». 从前面 cóng qiánmiàn betyr at man skal videre fra (med utgangspunkt i) fremre side av lokalet (relativt til taleren).

cóng og wǎng kan også brukes sammen i en mer utfyllende veibeskrivelse. Eksempel:

从大学往南走五百米,在地铁站左拐,就到了。
Cóng dàxué wǎng nán zǒu wǔbǎi mǐ, zài dìtiězhàn zuǒguǎi, jiù dào le.
«Fra universitetet går du sørover 500 meter, tar til venstre ved T-banestoppet, så er du der.»

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 12.06.2017

Læringsressurser

Leksjon 8: Å spørre om veien