Hopp til innhold

Fagstoff

Å spørre om veien

Ma Hong og Li Meiyu spør om veien. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ma Hong og Li Meiyu er i Beijing sentrum og prøver å finne veien til en bokhandel.

Å spørre om veien

0:00
-0:00

问路


(在王府井附近)

马红:

美玉,我听同学说这儿附近有北京最大的书店——新华书店。我要去买一些书,你要去吗?

李美玉:

我想跟你一起去,可是我没来过这边,对这儿不熟悉,我怕迷路。这里有这么多人,我们找个人问路吧。

(他们问路上的一位先生)

马红:

不好意思,先生,请问,新华书店在哪里?听说在这儿附近,可是我们不知道怎么走。

路人:

王府井新华书店是吧?在王府井的南边,就在麦当劳那边,离这儿不远。从这里走大概要十分钟不到吧。先往西一直走,过两个路口,你们就到王府井步行街了。在步行街口往左拐,再往前走两百米多一点儿左手边就是新华书店了。

马红:

哦,那么近,谢谢你!美玉,走吧!

(在新华书店一楼的问讯处)

马红:

你好,请问外文书在哪里?我想看看这里有什么英文小说。

服务员:

外文书都在楼下,从前面转左边下楼梯,下去以后左边都是英文文学。

马红:

好,谢谢,那我们先下去看看吧,请问楼下也有问讯处吗?

服务员:

下楼右手边,最里面有一个收银台,可以到那儿问问看。

马红:

好的,谢谢你。美玉,我们下楼去吧。

Kinesisk tradisjonell

問路

(在王府井附近)

馬紅:

美玉,我聽同學說這兒附近有北京最大的書店——新華書店。我要去買一些書,你要去嗎?

李美玉:

我想跟你一起去,可是我沒來過這邊,對這兒不熟悉,我怕迷路。這裡有這麼多人,我們找個人問路吧。

(他們問路上的一位先生)

馬紅:

不好意思,先生,請問,新華書店在哪裡?聽說在這兒附近,可是我們不知道怎麼走。

路人:

王府井新華書店是吧?在王府井的南邊,就在麥當勞那邊,離這兒不遠。從這裡走大概要十分鐘不到吧。先往西一直走,過兩個路口,你們就到王府井步行街了。在步行街口往左拐,再往前走兩百米多一點兒左手邊就是新華書店了。

馬紅:

哦,那麼近,謝謝你!美玉,走吧!

(在新華書店一樓的問訊處)

馬紅:

你好,請問外文書在哪裡?我想看看這裡有什麼英文小說。

服務員:

外文書都在樓下,從前面轉左邊下樓梯,下去以后左邊都是英文文學。

馬紅:

好,謝謝,那我們先下去看看吧,請問樓下也有問訊處嗎?

服務員:

下樓右手邊,最裡面有一個收銀台,可以到那兒問問看。

馬紅:

好的,謝謝你。美玉,我們下樓去吧。

Nøkkelord

问路 – wènlù – å spørre om veien

– guǎi – å snu

听说 – tīngshuō – å høre at

– mǐ – meter

书店 – shūdiàn – bokhandel

– shǒu – hånd

熟悉 – shúxī – å kjenne godt til

– jìn – nær

迷路 – mílù – å gå seg vill

问讯处 – wènxùnchù – informasjonsskranke

先生 – xiānsheng – herre

外文 – wàiwén – fremmedspråk

– nán – sør

小说 – xiǎshuō – roman

麦当劳 – Màidāngláo – McDonald’s

楼下 – lóuxià – i etasjen under

– lí – (avstand) fra

前面 – qiánmian – foran; fremst

– yuǎn – langt unna

– zhuǎn – å snu

– cóng – fra

左边 – zuǒbian – (på) venstre side

不到 – búdào – mindre enn

楼梯 – lóutī – trapp(er)

– wǎng – i retning av

英文 – yīngwén – engelsk (språk)

西 – xī – vest

文学 – wénxué – litteratur

路口 – lùkǒu – veikryss

下楼 – xiàlóu – å gå ned en etasje

步行街 – bùxíngjiē – gågate

– yòu – høyre

– zuǒ – venstre

收银台 – shōuyíntái – kasse (i butikk)

Tekst skrevet med pinyin:

Wènlù

(Zài Wángfǔjǐng fùjìn)

Mǎ Hóng:

Měiyù, wǒ tīng tóngxué shuō zhèr fùjìn yǒu Běijīng zuì dà de shūdiàn – Xīnhuá shūdiàn. Wǒ yào qù mǎi yìxiē shū, nǐ yào qù ma?

Li Měiyù:

Wǒ xiǎng gēn nǐ yìqǐ qù, kěshì wǒ méi láiguo zhèbian, duì zhèr bù shúxī, wǒ pà mílù. Zhèlǐ yǒu zhème duō rén, wǒmen zhǎo ge rén wènlù ba.

(Tāmen wèn lùshàng de yí wèi xiānsheng)

Mǎ Hóng:

Bù hǎo yìsi, xiānsheng, qǐngwèn, Xīnhuá shūdiàn zài nǎlǐ? Tīngshuō zài zhèr fùjìn, kěshì wǒmen bù zhīdào zěnme zǒu.

Lùrén:

Wángfǔjǐng Xīnhuá shūdiàn shì ba? Zài Wángfǔjǐng de nánbian, jiù zài Màidāngláo nàbian, lí zhèr bù yuǎn. Cóng zhèlǐ zǒu dàgài yào shí fēnzhōng búdào ba. Xiān wǎng xī yìzhí zǒu, guò liǎng ge lùkǒu, nǐmen jiù dào Wángfǔjǐng bùxíngjiē le. Zài bùxíngjiē kǒu wǎng zuǒ guǎi, zài wǎng qián zǒu liǎngbǎi mǐ duō yìdiǎnr zuǒshǒubian jiùshì Xīnhuá shūdiàn le.

Mǎ Hóng:

Ò, nàme jìn, xièxie nǐ! Měiyù, zǒu ba!

(Zài Xīnhuá shūdiàn yī lóu de wènxùnchù)

Mǎ Hóng

Nǐ hǎo, qǐngwèn wàiwén shū zài nǎlǐ? Wǒ xiǎng kànkan zhèlǐ yǒu shénme yīngwén xiǎoshuō.

Fúwùyuán:

Wàiwén shū dōu zài lóuxià, cóng qiánmian zhuǎn zuǒbian xià lóutī, xiàqù yǐhòu zuǒbian dōu shì yīngwén wénxué.

Mǎ Hóng:

Hǎo, xièxie, nà wǒmen xiān xiàqù kànkan ba, qǐngwèn lóuxià yě yǒu wènxùnchù ma?

Fúwùyuán:

Xiàlóu yòushǒubian, zuì lǐmian yǒu yí ge shōuyíntái, kěyǐ dào nàr wènwen kàn.

Mǎ hóng:

Hǎode, xièxie nǐ. Měiyù, wǒmen xiàlóu qù ba.

问问看

kàn i denne dialogen fungerer som et hjelpeord som kommer etter en verbfrase, eller som her – et gjentatt verb med betydningen «prøv og se». 问问看 wènwen kàn betyr altså «prøv å spørre, og se (hvordan det går)». Noen andre eksempler: 等等看 děngdeng kàn – «vent og se», 尝尝看 – chángchang kàn – «prøv å smake».

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

Å spørre om veien

(I nærheten av Wangfujing)

Ma Hong:

Meiyu, jeg har hørt fra noen klassekamerater at Beijings største bokhandel – Xinhua bokhandel – ligger her i nærheten. Jeg skal dra og kjøpe noen bøker, vil du dra dit?

Li Meiyu:

Jeg har lyst til å dra sammen med deg, men jeg har ikke vært her før og er ikke kjent her, så jeg er redd vi kommer til å gå oss vill. Det er så mye folk her, la oss finne noen å spørre om veien.

(De spør en mann på gata)

Ma Hong:

Unnskyld, herr, hvor ligger Xinhua bokhandel? Jeg har hørt den skal være her i nærheten, men vi vet ikke veien dit.

Mann på gata:

Wangfujing Xinhua bokhandel, ikke sant? Den ligger sør på Wangfujing, rett ved McDonald’s, det er ikke langt herfra. Det tar vel i underkant av 10 minutter å gå herfra. Først går dere rett fram mot vest og passerer to veikryss, og så er dere fremme ved gågata på Wangfujing. Ved inngangen til gågata svinger dere til venstre, så går dere rett fram litt over 200 meter, og så ligger Xinhua bokhandel på venstre hånd.

Ma Hong:

Å, så nært, takk skal du ha! Meiyu, la oss gå!

(Ved informasjonsskranken i første etasje i Xinhua bokhandel)

Ma Hong:

Hei, kan jeg spørre hvor dere har fremmedspråklige bøker? Jeg vil ta en titt på hvilke engelskspråklige romaner dere har.

Servicemedarbeider:

Alle fremmedspråklige bøker er i underetasjen, ta til venstre fremst i lokalet og gå ned trappene, og når dere kommer ned, er det bare engelsk litteratur på venstre side.

Ma Hong:

OK, takk, da kan vi først gå ned og ta en titt. Unnskyld, er det en informasjonsskranke i underetasjen også?

Servicemedarbeider:

Når dere kommer ned, ligger det en kasseskranke innerst på høyre side, dere kan gå dit og spørre.

Ma Hong:

Greit, takk skal du ha. Meiyu, la oss gå ned.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 03.09.2018

Læringsressurser

Leksjon 8: Å spørre om veien