Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen Hos legen.

     

    Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

    • kunne uttrykke forskjeller og likheter ved hjelp av konstruksjonene A 比 B (更) … og …跟 … 一样 …
    • kunne bruke tilstandsverbet 多 duō adverbialt