Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk til leksjon 5

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Hos legen.
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Sammenligning

På kinesisk brukes de to mønstrene under veldig ofte for å uttrykke ulike typer sammenligning:

1. A 比 B (更) … – A bǐ B (gèng) …

2. 跟 … 一样 … – … gēn … yíyàng ...

La oss se på følgende eksempler fra dialogen når det gjelder punkt 1.:

a) 今天比昨天更厉害。Jīntiān bǐ zuótiān gèng lìhai. – «I dag er det enda verre enn i går.»

b) 有没有比这个好的?Yǒu méi yǒu bǐ zhè ge hǎo de? – «Har du en som er bedre enn denne?»

Mønsteret i sin grunnleggende form er slik:

A

B

___

gāo

Han

sammenligne

meg

høy

«Han er høyere enn meg.»

Tilstandsverbet som uttrykker det aspektet som sammenlignes, i dette tilfellet 高 gāo, kan ikke ha adverb foran seg, med det ene unntaket 更 gèng*. I a) over ser man at 更 gèng brukes for å uttrykke betydningen «enda». Sammenlign:

gāo

今天

昨天

难受

Jīntiān

zuótian

gèng

nánshòu

I dag

sammenligne

i går

ENDA

ubehagelig

«I dag er jeg enda verre enn i går.»

*Noen ganger hører man

hái i stedet for

gèng. Betydningen er den samme.

Merk at tilstedeværelsen av 更 gèng / 还 hái brukes når en viss kvalitet allerede har blitt konstatert og man vil uttrykke en sammenligning som går utover dette igjen. Sammenlign:

他比我高。 Tā bǐ wǒ gāo. – «Han er høyere enn meg.»

他比我更高。 Tā bǐ wǒ gèng gāo. – «Han er ENDA høyere enn meg.» (= jeg er også høy; han er høyere)

不 bù kan plasseres foran 比 bǐ hvis man vil nekte for en forskjell:

他不比我高。Tā bù bǐ wǒ gāo. – «Han er ikke høyere enn meg.»

比 bǐ uttrykker en forskjell mellom to ting og spesifiserer aspektet som sammenlignes (i form av tilstandsverbet som brukes, for eksempel 高 gāo – «høy» – 有钱 yǒu qián – «rik» – 帅 shuài – «kjekk» – osv.). For å uttrykke likhet (som er eller ikke er tilfelle) brukes mønsteret 跟 … 一样… gēn … yíyàng ... Eksempel:

一样

gēn

yíyàng

gāo

Jeg

med

ham

lik

høy

«Jeg er like høy som ham.»

Nekting gjøres ved at 不 bù plasseres i konstruksjonen, med to alternative posisjoner:

我 (不1)

(不2)

一样 

(bù1)

gēn

(bù2)

yíyàng gāo

Jeg

med

ham

lik høy

«Jeg er like høy som ham.»

1. 我不跟他一样高。 Wǒ bù gēn tā yíyàng gāo. – «Jeg er ikke like høy som ham.»

2. *我跟他不一样高。 Wǒ gēn tā bù yíyàng gāo. – «Jeg og han (vi) er ikke like høye.»

*Fordi 跟 gēn også kan fungere som en samordnende konjunksjon, «og» (sammenlign med 和 hé), og dermed danne et flertallssubjekt (understreket), kan setningen tolkes på to måter i unegert form:

我跟他一样高。 Wǒ gēn tā yíyàng gāo = «Vi (jeg + han) er like høye.» / «Jeg er like høy som ham.»

Igjen, sammenlign dette:

我跟你 不一样高。 Wǒ gēn nǐ bù yíyàng gāo. – «Jeg og du er ikke like høye.»

我不跟你一样高。 Wǒ bù gēn nǐ yíyàng gāo. – «Jeg er ikke like høy som deg.»

Eksempelet fra dialogen har samme struktur, men har ikke noe tilstandsverb som uttrykker kvaliteten som sammenlignes etter 一样:

这个药(我吃过,) 
跟 
我家里的 
一样

Zhè ge yào (wǒ chīguo,) gēn wǒ jiālǐ de yíyàng.

Merk at 一样 yíyàng også kan brukes alene som predikat. Eksempel:

这两件衣服颜色一样。 Zhè liǎng jiàn yīfu yánsè bù yíyang. – «Fargene på disse to klesplaggene er ikke like.»

2. 多 duō brukt adverbialt

多休息几天就应该好了。 – «Hvil deg godt i noen dager, så burde du bli bra.»

Duō xiūxi jǐ tiān jiù hǎo le.

多 duō – «mye»/«mer» – kan også fungere adverbialt og uttrykke betydningen «å utføre (VERB) i stor/større grad». Eksempler:

如果你想写好看的字,你必须多练习。Rúguǒ nǐ xiǎng xiě hǎokàn de zì, nǐ bìxū duō liànxí. – «Hvis du vil skrive pene tegn, må du øve mye.»

请多关照!(høflighetsuttrykk) Qǐng duō guānzhào! – «Vennligst ta mye kontakt / gi oppmerksomhet.»

天热了,多喝水。 Tian rè le, duō hē shuǐ. – «Det er blitt varmt nå. Drikk masse vann.»

Sammenlign dette:

1. 看很多书。 Kàn hěn duō shū. – «Lese mange bøker.»

2. 多看书。 Duō kàn shū. – «Les(e) mye.»

I den øverste setningen beskriver 多 duō mengden bøker. I setningen under beskriver 多 duō handlingen «å lese», og at den gjøres i stor grad. Nyanseforskjellen ligger i at i setning 2. brukes 多 duō til å beskrive måten subjektet utfører handlingen «å lese» på, mens i setning 1. gir 多 duō en nøytral beskrivelse av objektets mengde. Avhengig av kontekst vil 多 duō i dette tilfellet kunne oversettes med både «mye» og «mer».

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 19.11.2021

Læringsressurser

Leksjon 5: Hos legen