Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kvadratrøtter

Løs oppgaver om kvadratrøtter.

PO-50

Bruk regneregler for kvadratrøtter til å vise at

a) 8=22

Vis fasit

8=4·2=4·2=22

b) 182=3

Vis fasit

182=9·22=9·22=322=3

c) 753=5

Vis fasit

753=52·33=533=5

d) 18a2=3a2

Vis fasit

18a2=9·2·a2=3a2

e) 8·2=4

Vis fasit

8·2=16=4

PO-51

Regn ut.

a) 2·8

Vis fasit

2·8=2·8=16=4

b) 3·12

Vis fasit

3·12=3·12=36=6

c) 322

Vis fasit

322=322=16=4

d) 546

Vis fasit

546=546=9=3

e) 18-2

Vis fasit

18-2=9·2-2=32-2=22

PO-52

Skriv uten kvadratrot i nevner.

a) 93

Vis fasit

93=9·33·3=3·333=331=33

b) 62

Vis fasit

62=6·22·2=2·3·22=32

c) aa

Vis fasit

aa=a·aa·a=aaa=a

d) x2x

Vis fasit

x2x=x·x2x·x=x·x2·x=x2=12x

PO-53

Skriv enklest mulig.

a) 18

Vis fasit

18=9·2=9·2=32

b) 12+3

Vis fasit

12+3= 4·3+3= 4·3+3= 23+3= 33

c) 98-72

Vis fasit

98-72 = 49·2-36·2= 49·2-36·2= 7·2-62= 2

d) 75-53

Vis fasit

75-53 = 25·3-53= 25·3-53= 53-53= 0

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 01.07.2022

Læringsressurser

Potenser og rotuttrykk