Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike dataframstillinger – ulike inntrykk

Ulike dataframstillinger kan gi ulike inntrykk selv om tallmaterialet som er grunnlaget for framstillingene er de samme.

Nedenfor ser du to diagrammer som viser utslippene av karbondioksid i Norge i perioden 1998 til 2008. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Bilde av to diagrammer

Det første kurvediagrammet gir inntrykk av at utslippene i perioden har vært relativt stabile selv om det har vært en svak økning.

Det andre diagrammet beskriver den samme utviklingen, men her er andreaksen kuttet og viser bare verdier mellom 39 og 46 millioner tonn. Det umiddelbare inntrykket er at utslippene har økt kraftig i perioden.

Som du ser, kan altså valget av skala på andreaksen bety mye for hvilket inntrykk leseren får av et diagram.

Sist oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Grafisk framstilling