Hopp til innhold

Fagstoff

Modning og læring

Modning er en indre prosess som skjer i mennesket. Modning henger sammen med læring, og modning og læring påvirker hverandre.
Gutt skrur på keyboard. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Modningsnivå

Modningsnivået hos den enkelte henger sammen med utviklingen, både psykisk og fysisk. Vi modnes med årene heter det - og med det mener vi at de erfaringer og opplevelser vi gjør oss opp gjennom oppveksten, er med på å danne oss til det mennesket vi blir.

Fysisk modning

Det er ikke så vanskelig å se den fysiske modningen som skjer i kroppen vår. Vi vet at en nyfødt baby ikke kan gå. Kroppen er ikke moden for det ennå. En liten baby må vokse og utvikle seg til å tåle de bevegelsene som trengs for å gå. Tidspunktet for når dette skjer, kan variere, avhengig av modningsnivå, men vanligvis skjer det rundt ettårsalderen.

Forutsetning for læring

Det skjer også en modning på andre områder enn den fysiske. Med nye opplevelser kommer det nye tanker, som gjør at vi må tenke annerledes, eller som bare forsterker det vi allerede tror og vet fra før.
Vi lærer så lenge vi lever, og modningsnivået er en forutsetning for læring.

Det er med andre ord vanskelig for et menneske å lære seg noe nytt hvis det ikke er modent for det.

Tilrettelegging

Når du arbeider med mennesker, må du alltid ta utgangspunkt i modning og utvikling. Størst utfordring er dette når du skal jobbe med barn og funksjonshemmede. For å kunne tilrettelegge for det enkelte barn må du kjenne barnet og dets modning og utvikling. To firåringer kan ha ulike modingsnivå, selv om mye er likt. Vi skal være forsiktig med å gi barn og unge oppgaver, leker og lignende som de ikke er modne for.


Utfordringer til deg

  1. Forklar hva modning er og gi noen eksempler.
  2. Hvordan henger modning og læring sammen?
  3. Se filmklippet om "Motivasjon og læring". Hvilke faktorer er nødvendige for læring?
  4. Fordypningsoppgave: Bruk Eriksons utviklingsteori og prøv om du kan forklare hvorfor du ikke bør gi barn oppgaver de ikke er modne for.

Oppsummering

Modning

  • De erfaringer og opplevelser vi gjør oss opp gjennom oppveksten, er med på å danne oss til det mennesket vi blir.
  • Barn må bli trygge i vannet før de kan lære å svømme
  • Modning skjer og via kommunikasjon med andre.

Læring

  • Læring kan bli forstått som en varig endring i opplevelse og adferd som følge av tidligere erfaringer.
  • Læring er en endring som vises ved at personen gjør noe han ikke kunne før læringen. Det skjer altså en endring i personens adferd.
  • Læring er også tilegnelse av kunnskap, egenskaper eller holdninger som modnes og skjer over tid.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Utvikling hele livet