Hopp til innhold

Fagstoff

Språkutvikling

Nyere spedbarnsforskning viser at barnet kommuniserer fra fødselen av, og at grunnlaget for språkutvikling starter der.
En ung man prater med en baby. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Den nyfødte babyen vil aller helst høre menneskestemmen. Det er ofte den som kan roe barnet når det gråter, og babyen opplever menneskestemmen som behagelig.

Språkutvikling

Språkutviklingen er en del av den kognitive/intellektuelle utviklingen. Den skjer gjennom samspill med andre mennesker. Barnet lærer tidlig reglene for turtaking - som vil si å bytte på å snakke og å lytte. Barnet og den voksne snakker hver sin gang - og ofte hermer de etter hverandre eller gjentar de ordene som blir sagt. På den måten hører barnet ordene mange ganger og greier etter hvert å skjønne at de har en mening.

Når barnet nærmer seg ettårsalderen, kan ordene begynne å gi mening for oss. Ofte blir ordet uttalt verbalt mens barnet peker eller på annen måte viser oss hva det mener.

Eksempel:
Barnet ser i taket, peker på lampen og sier "ys". Det kan vi med ganske stor sikkerhet tenke oss at betyr lys. Da sier den voksne "lys" - tydelig og litt langsomt. Den voksne bekrefter barnet og sier f.eks:" Ja - det er lys, lys vet du - lys". Samtidig peker den voksne på lampen og kikker i taket og gjentar ordet - ofte flere ganger. Dette er en av mange måter barn lærer å forstå og uttale ord på.

Lærer i samhandling med andre

Når vi i dag mener at barnet har en medfødt evne til å oppfatte språk, kan vi tenke oss at den utviklingen skjer både på et bevisst og et ubevisst plan. Barnet lærer i samhandling med andre, og språket utvikles trinn for trinn. Det er store forskjeller når det gjelder barns språkutvikling. Noen barn er tidlig ute og prater tydelig med en gang, mens andre må bruke lengre tid uten at det trenger å være noe unormalt i det.

Språkutviklingen går raskest hos barn, men språket utvikler seg hele livet. Også voksenspråket utvikler seg i det miljøet vi oppholder oss i. I noen miljø er det ofte bruk av forkortelser og "slang" uttrykk, mens i andre miljø er det uakseptabelt. Andre eksempel kan være ord og uttrykk knyttet til yrket du har som påvirker det språket du snakker.

Pleier og pasient holder hverandre i hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som yrkesutøver vil du ha behov for å vite noe om språkutvikling når du skal:

  • jobbe med barn og unge, både for å kunne observere barnets språkutvikling og for å stimulere den
  • jobbe med funksjonshemmede som trenger spesiell språkstimuli
  • i arbeid med brukere som trenger språktrening etter sykdom eller skade

Utfordringer til deg

  1. Søk på nettet og se om du kan finne gode sider som beskriver barn og unges språkutvikling
  2. Hvordan kan man stimulere barn og unges språkutvikling?
  3. Hvilken påvirkning har miljøet hatt for måten du snakker på?
CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020

Læringsressurser

Utvikling hele livet