Hopp til innhold

Fagstoff

Å bli eldre

Aldring er en naturlig prosess som pågår hele livet, men som blir tydeligere etter hvert. Hvor raskt aldersendringene skjer, og hvordan de preger den enkelte, er likevel svært individuelt.
Et eldre par sitter på en benk i en park. Damen ler og mannen smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange har god helse og lever aktive liv lenge. Aldringsprosessen påvirkes av mange faktorer, som arv, miljø og livsstil.

Fysisk aldring

Når vi blir eldre, svekkes kroppen gradvis. Den fysiske aldringen i kroppen starter allerede i 25-årsalderen, og tempoet øker jo eldre man blir. Den fysiske aldringsprosessen innebærer at celler dør eller mister funksjonsevnen, noe som rammer alt vev og alle organene i kroppen. Etter hvert blir disse endringene så store at de ikke lenger gir grunnlag for liv.

Det vi ofte legger merke til først, er rynker og gråere hår. Fettmengden i underhuden minker og gir dårligere isolasjon mot kulde og trykk, og hørselen og synet blir svekket. Tap av nerveceller medfører at reaksjonstiden blir lengre, og at konsentrasjonen og hukommelsen blir dårligere. Endringer i hjertemuskelen og blodårene gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. I tillegg fører dårlig blodsirkulasjon til at organene og vevet i kroppen blir svekket. Tap av muskelmasse gir redusert muskelstyrke og utholdenhet, og det blir vanskeligere å koordinere bevegelser. Mange har stive og ømme ledd, og nedbrytning av beinvev og avkalking av skjelettet gir økt risiko for beinbrudd.

En del eldre er plaget av tung pust. Svakere respirasjonsmuskler og nedsatt hosterefleks øker risikoen for å få luftveisinfeksjoner. Eldre er også mer utsatt for å få urinveisinfeksjoner, og for mange kan det være vanskelig å holde på urin og avføring. Mindre spyttproduksjon gir munntørrhet og svelgproblemer. Smakssansen og luktesansen blir dårligere, og mange går ned i vekt på grunn av nedsatt appetitt og lavt væskeinntak. Nedsatt funksjon i fordøyelsesapparatet kan gi problemer med obstipasjon (forstoppelse).

Eldre dame med gåstol leser papiravis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Psykososial aldring

Å bli eldre innebærer at de sosiale rollene endrer seg. Man får nye roller som pensjonist, besteforeldre, hjelpetrengende og kanskje som enke eller enkemann. Det kan gi stor sorg å miste roller som har hatt stor betydning for en, og en del føler at de ikke lenger er til nytte når de blir pensjonister.

Mange betrakter alderdom som å bli mer erfaren, moden og klok. En del ønsker å være yrkesaktive så lenge de kan, mens andre synes det er fint å få mer tid til å reise og dyrke hobbyer og andre interesser når de blir pensjonister. Mange pensjonister har god helse og synes det er fint å kunne bidra med noe, blant annet i frivillig arbeid.

Holdninger i samfunnet

Hvilke holdninger samfunnet viser overfor eldre, og hvordan det blir lagt til rette for at eldre skal få leve aktive og meningsfylte liv, har stor betydning for hvordan eldre opplever alderdommen sin. Hele livssituasjonen før og nå har betydning for hvordan den enkelte opplever alderdommen. Dersom livet ble svært forskjellig fra det man hadde ønsket seg, kan sjansen være større for at man kjenner seg bitter og fortvilet som eldre. Det er ofte slik at den som har levd et rikt liv og opplever en meningsfylt hverdag, er mer tilfreds med alderdommen sin.

Skal du jobbe med eldre, er det viktig å spørre hvem de er, hva de har jobbet med. Du må også sette deg inn i hva slags mat de liker, og hvilke interesser de har. Kanskje dere har noe til felles?

Utfordringer til deg

 1. Se videoen Aldring og fordommer og svar på disse spørsmålene:

  • Hva tror du publikummet og dommerne forventet da gruppa entret scenen?
  • Hvordan opplever Ingvar det å være eldre?
  • Mette sier: "Du slutter ikke å leke fordi du blir gammel, men du blir gammel fordi du slutter å leke." Hva tror du ligger bak disse ordene?
  • Hva kan de eldre i gruppen fra Røa eldresenter lære oss?
  • Hvordan kan eldre være en ressurs for andre?
 2. Diskuter i klassen og lag en idébank:

  • Hvordan kan barn og unge være ressurser for eldre?
  • Hvordan kan eldre være ressurser for barn og unge?

Relatert innhold

Film om et ungt menneske på snart 100 år. En dame som ikke vil gå glipp av noe moro.

CC BY-NC-SASkrevet av Lene Fossbråten.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020

Læringsressurser

Utvikling hele livet