Hopp til innhold

Fagstoff

Fysisk og motorisk utvikling

Fysisk og motorisk utvikling er knyttet til hvordan vi vokser og beveger oss. Denne utviklingen skjer ofte i en gitt rekkefølge, men vi skal likevel huske at det er store variasjoner for når et barn behersker de ulike områdene.
Kvinne står i bro. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Den fysiske utviklingen er i første rekke knyttet til hvordan vi vokser, for eksempel hvor høye vi blir.

Motorisk utvikling

Motorisk utvikling er evnen vi har til å få kontroll over våre bevegelser. Vi deler den ofte inn i to grupper: finmotorikk og grovmotorikk. Den motoriske utviklingen styres av hjernen og påvirkes av fysisk aktivitet som stimulerer nervesystemet og samvirket mellom nervesystemet og kroppens muskler.

Grovmotorikk

Grovmotorikk er de store bevegelsene som involverer de store kroppsmusklene. Det er disse musklene vi bruker når vi skal springe, sykle, gå osv. Tenk bare hva som skjer i barnets første leveår.

Finmotorikk

Finmotorikk er de små bevegelsene som vi bruker når vi skriver, pusler, legger perler osv. I ansiktet, spesielt rundt øynene, har vi for eksempel mange små muskler som er viktige for koordineringen av bevegelsene våre. De gjør det mulig for oss å kunne regne ut avstander og se små hindringer der vi går.

Reflekser

De første bevegelsene til barnet er styrt av reflekser. En refleks er en automatisk respons på en stimulering. Et eksempel er sugerefleksen der barnet automatisk forstår at det skal suge når det blir lagt til brystet. Nyfødte griper også rundt fingeren din automatisk hvis du legger den inntil hånden hans. Det kaller vi griperefleks. Etter hvert som barnet vokser, forsvinner de fleste refleksene, og barnet utvikler evne til å styre bevegelsene med viljen.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 24.03.2020

Læringsressurser

Utvikling hele livet