Hopp til innhold

Oppgave

Klassen som sosialt system

En klasse kan også være et sosialt system, med ulike normer, roller og struktur. I denne oppgaven skal du forsøke beskrive en klasse som sosialt system.

Elever og lærer i klasserom videregående skole. Foto.

Oppgave

Les teksten Klassen som sosialt system hos Universitetet i Stavanger.

Ta utgangspunkt i klassen du går i, en klasse du har gått i tidligere, eller en klasse du kjenner til.
Når samfunnsforskere skal beskrive et fenomen, er det viktig å være så objektiv og saklig som mulig. Du skal ikke beskrive enkeltindivider med navn, du skal peke på noen generelle trekk ved et sosialt system - gjennom å reflektere over et system du kjenner til.

  1. Er det noen normer som styrer adferden i klassen? (forventninger til adferd) Beskriv kort normene.

  2. Er det ulike roller i klassen, og hva kjennetegner rollene?

  3. Er det både formell og uformell struktur i klassen? Forsøk å beskrive strukturen.

  4. Er det noen normer i klassen som er i konflikt med skolens forventninger? Beskriv kort hva som er skolens forventninger, og om klassens normer er i konflikt med disse forventningene.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Utvikling hele livet