Hopp til innhold

Fagstoff

Operatørinstruks

Operatør er et begrep som har erstattet det gamle begrepet "arbeider" og som nå omfatter mer. Begrepet er kjønnsnøytralt og sier ikke noe om utdanning og kompetanse.
Arbeider på et mekanisk verksted. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En operatør kan være alt fra en høyt spesialisert sveiser til en ufaglært som går som hjelpearbeider. En operatør utfører en operasjon.

På skolen din har du et skolereglement. Vi kan si at dette tilsvarer den operatørinstruksen du vil få når du går ut i arbeidslivet.

Plikt og ansvar som operatør

Når en operatør er tildelt et arbeid, har han plikt til og ansvar for å utføre arbeidet i henhold til følgende rutiner:

 • Melde fra til arbeidsformann ved feil eller mangler på produktet eller produksjonsunderlaget.
 • Kontrollere rett dimensjon og kvalitet på material/materiell.
 • Kontrollere måleutstyr ved serieproduksjon.
 • Kontrollere jigger og maler før produksjon starter og kontakte formann som skal kontrollere første enheten ved serieproduksjon.
 • Utføre sveising i henhold til SPS- eller H.M.V.-sveisestandard.
 • Utføre arbeidet fagmessig, avgrade og avpusse produktet.
 • Gi melding til arbeidsformann ved overordnet kontroll. Utføre og dokumentere med dato og signatur for egenkontroll iht. tegninger og/eller prosedyrer før neste opperasjon tar til. Neste operatør skal ikke påbegynne arbeidet før den forrige har kontrollert og signert. Sørge for at arbeidsordre blir sendt med produktet.
 • For operatører som utfører spesielle prosesser som sveising og overflatebehandling, skal disse operasjonene alltid kontrolleres iht. spesifiserte prosedyrer eller arbeidsstandarder.
 • Registrere avvik og forslag til endringer, om nødvendig i samarbeid med arbeidsformann.
 • Bruke nødvendig og tilgjengelig verneutstyr.
 • Registrere forbruk av medgått tid og tid som har gått med til heft.
 • Innrette seg etter og følge gjeldende arbeidstid og pauser.
CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 14.10.2019

Læringsressurser

Dokumentasjon