Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Formlikhet

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Studer figurene A, B og C. Beskriv forskjeller og likheter mellom figurene.

Tre figurer som ser ut som hus. Illustrasjon.

Som du sikkert har funnet ut, er det en likhet mellom figur B og figur C. Disse figurene har samme form. Forskjellen er at figur C er en forstørret utgave av figur B. Figur A har en annen form.

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

 5 formlike russiske dukker. Foto.

Sist oppdatert 12.09.2018
Tekst: Olav Kristensen og Stein Aanensen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Formlikhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?