Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet utforskende produksjon for oppdragsgiver

Hva kan du nå om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon? Sjekk egenvurderingen for emnet utforskende produksjon for oppdragsgiver her.
To personer holder hvert sitt manus og hver sin mikrofon. Foto.

Her kan du sjekke hva du har fått med deg etter arbeidet med dette emnet:

  • Jeg forstår hva som menes med utforsking i medieproduksjon.

  • Jeg kan systematisere en utforskende arbeidsprosess.

  • Jeg har blitt flinkere til å teste ut, undersøke, vurdere og finne ut av ting, og forstår at det er en sentral kompetanse.

  • Jeg kan kommunisere profesjonelt med en oppdragsgiver.
  • Jeg kan overbevise andre med en god pitch.

  • Jeg kan bruke NABC-metoden for å spisse idéen min ytterligere.

  • Jeg forstår at dokumentasjon er med å sikre kvaliteten i en medieproduksjon.

  • Jeg kan bruke metoden "sokratisk evaluering" for å vurdere og kvalitetssikre arbeidet mitt.

  • Jeg kan bruke undersøkelser og målgrupperetting aktivt i arbeidet med en medieproduksjon,

Kan du fagbegrepene?

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 02.11.2021

Læringsressurser

Utforskende produksjon for oppdragsgiver