Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Design ditt drømmeoppdrag

Endelig får du sjansen til å designe ditt drømmeoppdrag for en tenkt arbeidsgiver.
Kvinne og mann tar hverandre i hånden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du har akkurat inngått en avtale om en medieproduksjon, og arbeidsoppdraget er noe du har veldig lyst å gjøre. Du skal utforme et arbeidsprosjekt som leder til en ferdig produksjon for en tenkt eller reell arbeidsgiver.

Krav til ditt drømmeoppdrag

Du har ganske frie tøyler, men noen punkter må du oppfylle:


  • Definer en tenkt eller bruk en ekte oppdragsgiver.

  • Du skal beskrive nye teknikker eller uttrykk du vil utforske, eller hvordan du vil gå dypere inn i noe du allerede kan.

  • Definer grundig selve oppdraget, målgruppe og kanal.

  • Knytt oppdraget til minst ett kompetansemål og ett kjerneelement i faget medieuttrykk vg3, du kan også knytte oppdraget til andre fag.

  • Dokumenter prosessen, vurder arbeidsprosessen og reflekter over den faglige utviklingen din.

Fase 1–5 er forarbeid til prosjektet, og i de fire første punktene kan du bruke prosjektmal-generatoren nederst i dokumentet eller et skriveprogram på din egen pc.

Fase 6–8 er produksjonsfase, kvalitetssikring og oppsummering/refleksjon.

Fase 1: Gjør forarbeid

Velg en tenkt oppdragsgiver. Sett deg inn i oppdragsgiverens visuelle stil og uttrykk, og finn ut hva som er viktig for oppdragsgiveren. Skriv cirka 200 ord om din arbeidsgiver.

Fase 2: Definer oppdrag

Definer oppdraget slik oppdragsgiver kunne formulert det. Skriv deadline og hva som skal leveres, og hvordan. Knytt oppdraget til ett eller flere kompetansemål og/eller kjerneelement i læreplanen din eller på et høyere nivå.

Du kan finne læreplaner på Utdanningsdirektorates nettsider (udir.no).

Fase 3: Beskriv forkunnskap og kompetanseinnhenting

Beskriv hva slags forkunnskap du har for å løse oppdraget, og planlegg hvordan du skal øke din faglige kompetanse i dette prosjektet. Husk at dette skal være et utforskende arbeidsoppdrag, og det er viktig at du prøver deg fram og videreutvikler kompetansen din.

Legg gjerne ved lenker eller ressurser som du ønsker å bruke for å sette deg inn i ønsket teknikk/verktøy som er nødvendig for å løse oppdraget.

Fase 4: Lag prosjektplan

Lag en oversikt over hver økt og skriv inn i en prosjektplan. Skriv hva du skal jobbe med når, og hvor mye tid du trenger til hver del av oppdraget.

Fase 5: Lever prosjektbeskrivelse og få godkjenning

Før du går i gang bør du dele oppdrag og plan for prosjektperioden med lærer/veileder. Lytt til innspill og se om du bør justere på noe før du starter.

Fase 6: Produksjon

Under produksjonen prøver du å følge planen, og bruke god tid på idéfase og uttesting. Ta skjermbilder og lagre filer underveis mens du jobber, for å dokumentere prosessen. Du skal vise fram produktet i minst tre av fasene fra skisse til ferdig produkt.

Fase 7: Kvalitetssikring

Når du anser deg ferdig med oppdraget, er det på tide med et nytt blikk. Del med lærer/veileder eller medelever. Forbered gjerne noen spørsmål du ønsker å få svar på. Noter ned innspill og gjør eventuelle justeringer. Ferdigstill oppdraget og gjør det klart til levering i relevant filformat.

Fase 8: Oppsummering og refleksjon

Når du sier deg ferdig med produksjonen, skal du oppsummere og reflektere. Dette kan gjøres ved å skrive refleksjonsnotat. Du kan også gjøre refleksjonen muntlig for lærer/veileder eller for klassen i en presentasjon.

Skjema til prosjektplan fase 1-4

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 07.10.2021

Læringsressurser

Utforskende produksjon for oppdragsgiver