Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Å utforske i medieproduksjon

Ta deg tid til å være nysgjerrig, stille spørsmål og eksperimentere når du jobber med en medieproduksjon. En utforskende tilnærming til arbeidet vil styrke kvaliteten på produktet ditt.
To unge kvinner filmer med telefonen på en togplattform. Ulike emojier, som hjerte, tommel opp og smilefjes, svever rundt midt på bildet. Illustrasjon.

Å utforske betyr å søke, undersøke, oppdage og observere.
Det kan også bety å eksperimentere, teste eller prøve ut. En nyhetsreporter utforsker når han eller hun undersøker en sak fra flere sider. Influenseren utforsker når han eller hun eksperimenterer med nye formater og virkemidler.

Utforsking i medieproduksjon handler om at du er åpen for læring og tør å gå for nye idéer. Du utforsker når du spør og gransker, gjør undersøkelser eller prøver ut nye teknikker med utstyr og nye funksjoner i programvare. Å utforske i et oppdrag fra en tenkt eller reell oppdragsgiver kan være ekstra motiverende, og det hjelper deg med å videreutvikle produksjonspraksisen din.

Hvordan starte en utforskende prosess?

En kvinne sitter ved et skrivebord og har et digitalt møte med tre andre. Foto.

Instruksjonsmodellen LES (Launch, Explore, Summarize) egner seg til å strukturere den første fasen i en utforskende medieproduksjon.

Den består av disse trinnene:

  1. Hva lurer vi på? (launch = avfyring)

  2. Hva kan vi samle av informasjon om det vi lurer på? (explore = utforskning)

  3. Hva har vi funnet ut av? (summarize = oppsummering)

NDLA: Slik kan du jobbe utforskende

Denne siden gir deg tips til hvordan du kan komme i gang med utforsking, og hvordan du kan legge opp arbeidet.

Hvorfor utforske i mediefag?

I mediebransjen skjer endringer fort. Det kommer stadig nye publiseringskanaler, nye publiseringsverktøy og nye krav. Hvis du skal henge med på alt som skjer, må du kunne omstille deg og være villig til å fornye deg. Da er utforskende kompetanse sentralt.

Du må ta deg tid til å prøve nye ting og vite hvordan du går fram for å løse aktuelle problemer og utfordringer. Sjefer i mediebransjen vil ha folk som er nysgjerrige, idérike, kreative, nyskapende og løsningsorienterte! Når du holder på med utforskende arbeid, utvikler du slike egenskaper.

Samarbeid med bedrifter eller kommunen

Skoleelever fester fargerike dekorasjoner på glassveggene til Asker kulturhus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å utforske med utgangspunkt i et oppdrag kan være motiverende. Ta kontakt med lokale bedrifter eller kommunen. Kanskje de trenger hjelp med noe?

Skaff deg et oppdrag selv

Hvis du ikke får noen utenfor skolen til å gi deg oppdrag, kan du prøve å finne et oppdrag selv. Ta kontakt med venner, familie, skolen, idrettslag eller kommunen. Kanskje noen av dem trenger hjelp med å løse oppgaver der din kompetanse kan komme til nytte?

Nedenfor kan du finne inspirasjon til oppdrag og lese mer om hvordan du kan finne en oppdragsgiver.

Kilde

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2021). Læring gjennom å utforske. https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/elevaktive-arbeidsformer/lering-gjennom-a-utforske/

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 12.10.2021