Hopp til innhold

Egenvurdering

Måloppnåelse – God nok

I hvilken grad har du nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget «God nok»?
Spillbrikker
Åpne bilde i et nytt vindu

På en skala fra 1–6, i hvor stor grad kan du si at du

  • forstår hva en målguppe er, og målgruppens psykografiske egenskaper
  • kan lage en god plan for en holdningskampanje
  • kan reflektere over sammenhengen mellom forming av identitet og mediebruk
  • kan anvende de retoriske appellformene aktivt i utforming av medieuttrykk

Avtal med læreren din hvordan du tar denne vurderingen med videre i dokumentasjonen av arbeidet ditt.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 15.05.2018

Læringsressurser

Utforskende produksjon for oppdragsgiver